dr Maciej Tomaszewski

Konsultant

Maciej Tomaszewski

Dr Maciej Tomaszewski jest konsultantem w kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie:

W latach 1992–1996 działał w Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego jako członek grup roboczych zajmujących się problematyką międzynarodowego postępowania cywilnego, sądownictwa polubownego, spółek handlowych oraz zastawów. Był współautorem projektu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Od 2001 do 2005 roku był członkiem zespołów problemowych ds. sądownictwa polubownego, międzynarodowego postępowania cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Dr Tomaszewski jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego, arbitrażu i prawa cywilnego.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1964 roku. Jest starszym wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z dziedziny międzynarodowego prawa prywatnego i handlowego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego. Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest wpisany na listę arbitrów Krajowej Izby Gospodarczej. Występował w charakterze arbitra lub arbitra przewodniczącego w ponad 200 krajowych i międzynarodowych sprawach arbitrażowych (w tym również w sprawach prowadzonych według Regulaminu Arbitrażowego MIH).

Rankingi i nagrody:

Prestiżowy ranking rynku prawniczego The Legal 500 zarekomendował dr. Macieja Tomaszewskiego w dziedzinie rozwiązywania sporów.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!