Martyna Nyszk

Senior Associate

Martyna Nyszk

Martyna Nyszk, adwokat, senior associate w departamencie zamówień publicznych kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie: 

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, a także wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu kontraktów IT, prowadzeniu sporów sądowych, w tym reprezentowaniu klientów przed sądami. Doświadczenie zdobyła pracując w kilku renomowanych kancelariach adwokackich oraz w Oddziale Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa, gdzie nadzorowała przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne, sporządzała dokumentację postępowania oraz reprezentowała zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W kancelarii prowadzi kompleksową obsługę wykonawców i zamawiających z sektora IT, telekomunikacji i energetyki na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji umowy. Realizowała projekty dla zamawiających, tj. ZUS, PGE, ARiMR, EITE, BGK, Polskie Radio S.A. Reprezentuje klientów w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym w Warszawie. Posiada także uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!