Alerty

Rewolucja dla pracowników zatrudnionych na część etatu – skutki wyroku TSUE w sprawie C‑660/20

30 października 2023

Dodatek za pracę przekraczającą ich (obniżony) wymiar czasu pracy Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych nie może być wypłacany zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy dopiero wtedy, gdy przekroczą liczbę godzin pracy właściwą dla pełnego wymiaru czasu pracy. Krajowe przepisy, które dopuszczają taką możliwość, są niezgodne z prawem unijnym – stw...

Rewolucja dla pracowników zatrudnionych na część etatu – skutki wyroku TSUE w sprawie C‑660/20

Rozporządzenie EUGB – nowy standard dla emitentów europejskich zielonych obligacji

16 października 2023

Europejskie instytucje od lat widzą potrzebę zwiększenia działań regulacyjnych celem określenia zasad finansowania w formie zielonych obligacji projektów związanych z transformacją energetyczną. Jest to powodowane koniecznością przestawienia europejskiej gospodarki na bardziej zrównoważoną i niskoemisyjną. Takie podejście jest zgodne z celami i zasadami unij...

Rozporządzenie EUGB – nowy standard dla emitentów europejskich zielonych obligacji

Nowelizacja KSH 2023 – nowe regulacje w zakresie transgranicznych oraz krajowych reorganizacji spółek

10 października 2023

W dniu 15 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych („Nowelizacja”)[1], implementująca do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek („Dyrektywa”)....

Nowelizacja KSH 2023 – nowe regulacje w zakresie transgranicznych oraz krajowych reorganizacji spółek

Nowe typy przestępstw, surowsze kary. Wpływ zmian w kodeksie karnym na odpowiedzialność karną menadżerów.

28 września 2023

W dniu 1 października 2023 r. wejdą w życie uchwalone ponad rok temu zmiany kodeksu karnego. Rozwiązania przyjęte w ramach opisywanej reformy stanowią wyraz dalszego zaostrzania polityki karnej i budzą zastrzeżenia niektórych środowisk i instytucji (w tym Rzecznika Praw Obywatelskich). Na mocy wspomnianych przepisów do kodeksu karnego wprowadzono nowe typy p...

Nowe typy przestępstw, surowsze kary. Wpływ zmian w kodeksie karnym na odpowiedzialność karną menadżerów.

Fundacja rodzinna

22 maja 2023

W życie wchodzi dziś ustawa o fundacji rodzinnej. Tworzy ona nową konstrukcję prawną wzorowaną na podobnych rozwiązaniach, które od lat funkcjonują w takich państwach jak Holandia, Austria, Niemcy, Malta czy Liechtenstein. W zamyśle ustawodawcy fundacja rodzinna ma być optymalną formą prawną, przeznaczoną do zarządzania majątkiem rodzinnym ora...

Fundacja rodzinna

Zmiany w prawie konkurencji. Implementacja tzw. dyrektywy ECN+

28 kwietnia 2023

W dniu 27 kwietnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, która ma implementować m.in. tzw. dyrektywę ECN+ („Ustawa”). Nowe przepisy mają na celu zwiększenie efektywności działania Prezesa UOKiK, ujednolicenie systemów ochrony konkurencji w ramach UE i uporządkowanie niekt...

Zmiany w prawie konkurencji. Implementacja tzw. dyrektywy ECN+

Dyrektywa Work-life Balance i zmiany w Kodeksie pracy

14 marca 2023

9 marca 2023 roku Sejm przyjął długo oczekiwaną ustawę implementującą dyrektywy unijne dotyczące work-life balance i przejrzystości płac. Nowelizacja przewiduje istotne zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz przyznaje pracownikom szereg nowych uprawnień. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta, a jej planowana data wejścia w życi...

Dyrektywa Work-life Balance i zmiany w Kodeksie pracy

Praca zdalna i kontrola trzeźwości

20 lutego 2023

Początek 2023 roku rozpoczął się od istotnych zmian w przepisach prawa pracy. Już od 21 lutego pracodawca będzie mógł dokonać kontroli trzeźwości na nowych zasadach, a od 7 kwietnia wejdą w życie przepisy wprowadzające pracę zdalną do Kodeksu pracy. Ponadto w toku obecnych prac legislacyjnych znajduje się ustawa implementująca dyrektywę „work-life balance” i...

Praca zdalna i kontrola trzeźwości

Zmiany w prawie ochrony konsumentów od 1 stycznia 2023 roku

3 stycznia 2023

1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w regulacjach ochrony konsumentów związane z implementacją do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektyw Cyfrowej, Towarowej i Omnibus. Dyrektywy te zostały implementowane (i) ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 2581) i (ii) z dnia 4 listop...

Zmiany w prawie ochrony konsumentów od 1 stycznia 2023 roku

AML vs. RODO – przywrócona równowaga?

12 grudnia 2022

W orzeczeniu z 22 listopada br. (orzeczenie wydane w połączonych sprawach C-37/20 i C-601/20) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) zakwestionował nieograniczony, publiczny dostęp do informacji na temat beneficjentów rzeczywistych, tj. dostęp dla każdego i  bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów. Trybunał stwierdził, że pełna jawność r...

AML vs. RODO – przywrócona równowaga?
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!