AI Act i AI Governance: jak przygotować się na nowe regulacje dot. sztucznej inteligencji

Webinar | 27 marca 2024 r. | godz. 10:00 – 11:30

Parlament Europejski uchwalił dzisiaj AI Act (Akt o Sztucznej Inteligencji). To pierwsza na świecie kompleksowa regulacja prawna porządkująca kwestie związane ze stosowaniem sztucznej inteligencji. Założeniem prawodawcy unijnego było zapewnienie, że AI będzie bezpieczna i godna zaufania. W praktyce oznacza to jednak szereg obowiązków i ograniczeń dla organizacji korzystających z rozwiązań sztucznej inteligencji i ich dostawców.

AI Act zakazuje stosowania najbardziej szkodliwych systemów sztucznej inteligencji (tzw. systemy niedopuszczalne, które np. wykazują znaczny potencjał manipulowania ludźmi), a dla innych grup systemów – ustanawia określone obowiązki. Najdalej idące dla tzw. systemów wysokiego ryzyka, jak np. wdrożenie i utrzymywanie ciągłego systemu zarządzania ryzykiem, jest wdrożenie środków w celu eliminacji lub ograniczenia ryzyka i testowanie takich systemów. AI Act ustanawia także odpowiednie wymogi co do jakości danych, które mogą być wykorzystywane do trenowania systemów wysokiego ryzyka oraz obowiązek opracowania dokumentacji technicznej i zaopatrzenia w funkcję rejestracji zdarzeń. 

Co niemniej istotne, AI Act przewiduje, że za naruszenie przepisów rozporządzenia przewidziano maksymalną karę w wysokości 35 milionów euro lub 7% światowego rocznego obrotu. 

Na wdrożenie większości wymogów AI Act mamy 24 miesiące. Warto jednak pamiętać, że już teraz użycie sztucznej inteligencji wymaga często wdrożenia zmian w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), zarządzania własnością intelektualną czy innych regulacji prawnych lub wewnętrznych.

Aby pomóc lepiej zrozumieć nowe regulacje zapraszamy na nasz bezpłatny webinar, który odbędzie się 27 marca 2024 roku, w godzinach 10:00 – 11:00.

Rejestracja zamknięta

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!