Alerty

Ochrona sygnalistów

21 października 2021 r.

W 2019 r. przyjęta została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii („Dyrektywa”) określająca wymogi w zakresie ochrony tzw. „sygnalistów” (ang. whistleblowers). Zgodnie z Dyrektywą 17 grudnia 2021 r. mija termin jej implementacji do krajowego porządku prawnego.

Pełna treść alertu poniżej:

Eksperci

Karina Aust-Niewiadomska

Karina Aust-Niewiadomska

Partner

Karina Aust-Niewiadomska
Marek Maciąg

dr Marek Maciąg

Partner

dr Marek Maciąg

Więcej alertów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!