Sztuczna inteligencja i narzędzia AI. Kompleksowe wsparcie prawne

Narzędzia AI (ChatGPT i podobne)

Postęp w rozwoju narzędzi opartych o sztuczną inteligencję (AI), w tym uczenie maszynowe i głębokie a także przetwarzanie języka naturalnego, stwarza nowe, zaawansowane możliwości tworzenia treści – atrakcyjne zarówno dla indywidualnego odbiorcy jak i w kontekście biznesowym. Jednocześnie narzędzia te, właśnie ze względu na swój zaawansowany charakter, wymagają przemyślanego podejścia, zarówno pod kątem organizacyjno-techniczym jak i prawnym.

Potencjał biznesowy i wyzwania

Generatywne systemy sztucznej inteligencji należą do szerokiej kategorii uczenia maszynowego. Pozwalają tworzyć całkiem nowe treści (w tym audio, kodu, obrazów, tekstu, symulacji i filmów) na podstawie analizowanych wcześniej danych i otrzymanych informacji zwrotnych. Mają olbrzymi potencjał optymalizacji pracy i procesów. Jeżeli jednak nie są obudowane odpowiednimi rozwiązaniami organizacyjno-technicznymi oraz prawnymi, mogą być źródłem wielu ryzyk. Ryzyka te mogą skutkować szeregiem negatywnych konsekwencji, w tym odpowiedzialnością administracyjną czy cywilną, ale także utratą reputacji, którą trudno odbudować.

picture

Rodzaje ryzyk

Rozwiązania oparte o AI mogą stanowić wyzwanie między innymi w kontekście:

  • ochrony danych osobowych i prywatności,
  • tajemnicy zawodowej,
  • tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • własności intelektualnej,
  • przejrzystości względem konsumentów.

Dodatkowo, pomimo iż dzisiaj narzędzia pokroju ChatGPT nie podlegają specyficznym wymogom prawnym i regulacyjnym, na poziomie Unii Europejskiej przygotowywane są przepisy, które mają wprowadzić bardzo konkretne obowiązki względem podmiotów tworzących, ale i użytkujących tego typu rozwiązania. Przykładem jest chociażby projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji (AI ACT), który wyznaczać będzie wysokie standardy w zakresie zgodności i jakości takich systemów, a ponadto wprowadzał będzie system odpowiedzialności administracyjnej.

Bezpieczeństwo i efektywność

Ponieważ generatywne modele AI są nowością, nie znamy jeszcze efektu „długiego ogona” tj. ich konsekwencji w przyszłości. Oznacza to, że korzystanie z nich wiąże się z pewnymi zagrożeniami — niektórymi już znanymi (jak wskazane powyżej), a niektórymi wciąż nieujawnionymi.Wdrożenie w organizacji narzędzia AI powinno zatem być poprzedzone wnikliwą analizą prawną i regulacyjną (np. w kontekście wytycznych sektorowych lub dobrych praktyk), która nie tylko pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie tego narzędzia, ale również zminimalizuje wskazane ryzyka i pozwoli na sprawniejsze zarządzanie tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości.

Pattern

Wsparcie prawne przy wdrażaniu systemów generatywnej sztucznej inteligencji

Proponujemy kompleksowe wsparcie przy wdrażaniu i użytkowaniu narzędzi opartych o generatywną sztuczną inteligencję oraz inne rozwiązania wykorzystujące uczenie maszynowe i głębokie, przetwarzanie języka naturalnego, obrazu czy dźwięku.

Nasze wsparcie dotyczy wdrożenia narzędzi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji zarówno na potrzeby własne, jak i w formie produktów oraz usług oferowanych klientom.

Jak możemy pomóc

Analiza narzędzia AI

Weryfikujemy użytkowane narzędzie lub analizujemy planowane wdrożenie narzędzia pod kątem przepisów prawnych (szczególnie pod kątem przepisów w zakresie: ochrony danych osobowych oraz prywatności, bezpieczeństwa danych; ochrony własności intelektualnej; przepisów i regulacji odnoszących się do wykorzystania systemów sztucznej inteligencji).

Analiza otoczenia

Przeprowadzamy analizę rozwiązań organizacyjnych, które umożliwiają kontrolowanie i nadzorowanie działania narzędzi AI.

Raport ryzyk

Precyzyjnie wskazujemy obszary wymagające dopracowania lub korekty.

Rekomendacje rozwiązań

W przystępny i klarowny sposób proponujemy konkretne rozwiązania, które pozwolą na prawidłowe lub bardziej bezpieczne użytkowanie danego narzędzia.

Przygotowanie dokumentacji

W ramach doradztwa przygotowujemy stosowne polityki i procedury dotyczące narzędzi AI lub dokonujemy zmian już istniejącej dokumentacji; weryfikujemy ewentualne kontrakty, w tym outsourcingowe, które mogą być wymagane w przypadku wykorzystywania niektórych rozwiązań; opracowujemy dokumentację dla klientów.

Wsparcie dotyczące komunikacji

Udzielamy wsparcia przy projektowaniu i prawidłowym (z punktu prawnego) prowadzeniu komunikacji zewnętrznej dotyczącej wykorzystywanych narzędzi AI.

Szkolenia

Przygotowujemy i prowadzimy dedykowane szkolenia i warsztaty dla zarządu oraz pracowników organizacji w zakresie narzędzi AI.

Zespół

Oferujemy Państwu wsparcie najlepszych ekspertów w Polsce w obszarze sztucznej inteligencji oraz nowych technologii:

Marcin Maruta

jest radcą prawnym, partnerem zarządzającym w kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz kieruje praktyką TMT. Jest czołowym ekspertem w dziedzinie nowych technologii i prawa własności intelektualnej w Polsce. Specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz prawie własności intelektualnej. Doradzał przy najbardziej złożonych i przełomowych projektach technologicznych ostatnich 20 lat. Ma unikatową wiedzę w zakresie takich tematów jak: umowy licencyjne na oprogramowanie, umowy na dostawy i dystrybucję oprogramowania, umowy wdrożeniowe IT, umowy dotyczące chmury i outsourcingu, czy też w zakresie ochrony danych, technologii i sporów w dotyczących licencji na oprogramowanie.

Contact details: +48 600 001 999
e-mail: marcin.maruta@rzmlaw.com

Michał Nowakowski

jest radcą prawnym, counselem w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz członkiem zespołu Regulacji i Technologii Finansowych. Specjalizuje się w obszarze sztucznej inteligencji, rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego, usług płatniczych oraz AML oraz IT. Naukowo zajmuje się m.in. cyfrowymi finansami, tajemnicą bankową oraz udostępnianiem danych. Brał udział w licznych implementacjach rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego, a także doradzał w obszarze wdrażania nowych regulacji.

Contact details: + 48 668 002 336
e-mail: michal.nowakowski@rzmlaw.com

Zbigniew Okoń

jest radcą prawnym, partnerem w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz kieruje praktyką Własności Intelektualnej. Ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej, nowych technologii i marketingu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie umów IP/IT, umów licencyjnych (w tym licencji open source), umów o wdrożenie, utrzymanie i rozwój oprogramowania, a także ochrony prawnej oprogramowania, baz danych i AI.

Contact details: + 48 510 200 662
e-mail: zbigniew.okon@rzmlaw.com

Marcin Serafin

jest partnerem w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz kieruje praktyką Ochrony Danych Osobowych. Doradza klientom przy negocjacjach umów, doborze modeli biznesowych oraz prawnych aspektach własności intelektualnej. Doradzał w największych projektach w branży IT, telekomunikacyjnej, energetycznej, finansowej czy przemysłowej, pomagając m.in. działom IT skutecznie wdrażać strategiczne projekty. Nadzorował projekty RODO dla ponad 140 organizacji. W latach 2013-2014 menedżer ds. polityk publicznych w Google.

Contact details: +48 501 255 984
e-mail: marcin.serafin@rzmlaw.com

Sławomir Kowalski

jest adwokatem i partnerem w kancelarii GRC Legal. Specjalizuje się w ochronie informacji prawnie chronionych, ochronie danych osobowych, zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją i prawem ubezpieczeniowym. Posiada doświadczenie w doradztwie transakcyjnym w zakresie praw własności intelektualnej, doradztwie przy projektach badawczych i rozwojowych. Reprezentował wiele podmiotów w postępowaniach karnych i cywilnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, tajemnic prawnie chronionych oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Contact details: +48 608 040 121
e-mail: slawomir.kowalski@grclegal.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!