Nowy projekt ustawy o sygnalistach

Kluczowe wymogi i wyzwania dla podmiotów prywatnych i publicznych

9 stycznia 2024 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. „sygnalistów”, „whistleblowers”). Projektowana ustawa ma nałożyć obowiązek wdrożenia lokalnych procedur i poufnych kanałów zgłaszania naruszeń prawa m.in. na: podmioty prywatne zatrudniające co najmniej 50 osób, podmioty działające w sektorze finansowym, niezależnie od liczby pracowników oraz podmioty publiczne. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to już pierwszy kwartał 2024 r.! Nowe regulacje nakładają na pracodawców m.in. obowiązek przygotowania procedur oraz utworzenia kanałów wewnętrznych do zgłaszania naruszeń prawa przez Sygnalistów.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na bezpłatny webinar, podczas którego omówimy praktyczne aspekty regulacji wynikające z Dyrektywy 2019/1937, główne założenia ustawy implementującej dyrektywę oraz odpowiemy, jak prawidłowo zaprojektować kanały zgłaszania nieprawidłowości w organizacji. Z naszego doświadczenia wynika, że system zgłaszania lepiej wdrożyć i “przetestować” wcześniej, jeszcze zanim wejdą w życie konkretne sankcje prawne przewidziane za niedopełnienie wymagań ustawy o ochronie sygnalistów.

Data: 6 lutego 2024 roku, godz. 10:00 – 12:00

Agenda:

 • Obecny status prac nad ustawą o sygnalistach – kiedy zaimplementujemy Dyrektywę? 
 • Kluczowe wymogi – co będziesz musiał/a zrobić po uchwaleniu ustawy?
 • Dylematy whistleblowing’owe – w jakich obszarach będziesz musiał/a podjąć decyzję?
  • Odpowiedzialność za system whistleblowing – kto powinien odpowiadać za rozpatrywanie zgłoszeń?
  • Przedmiot zgłoszeń – czy powinieneś przyjmować zgłoszenia dotyczące mobbingu i dyskryminacji?
  • Udostępnianie systemu – czy musisz upublicznić system na swojej stronie internetowej? 
  • Anonimowość – czy i na jakich zasadach?
  • Kanały zgłaszania – mail, telefon, poczta czy platforma internetowa?
  • Wielość kanałów informowania w organizacji – jak umiejscowić pośród nich kanał whistleblowing?
  • Kanał lokalny vs. centralny – dlaczego kanał grupowy może nie być wystarczający?
 • Sygnaliści a dane osobowe – podstawy prawne, wpisy w rejestrach, analiza ryzyka oraz inne obowiązki, które trzeba spełnić.
 • Obowiązki dotyczące zgłoszeń zachowań niepożądanych w organizacji – mobbing, nierówne traktowanie, dyskryminacja – dlaczego warto promować kulturę speak-up?
 • Sygnaliści a raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG) – jak implementacja Dyrektywy wpłynie na nadchodzące obowiązki sprawozdawcze? 
 • Whistlelink – co zaoferować może profesjonalna platforma do przyjmowania i obsługi zgłoszeń?

Zapraszamy również do lektury >> alertu prawnego << na temat planowanych zmian.

Prelegenci:

Dr Anna Partyka – Opiela 

Radczyni prawna, partnerka w departamencie korporacyjnym kancelarii oraz współzarządzającą praktyką Life Sciences. posiada ponad 15 lat doświadczenia w zakresie compliance, whistleblowing, etyki, zapobiegania korupcji, AML oraz Legal Design. Anna świadczy bieżące doradztwo z zakresu zapobiegania korupcji i compliance, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów compliance.

e-mail: anna.partyka-opiela@rzmlaw.com

Wojciech Piszewski

Adwokat oraz counsel w departamencie ochrony danych osobowych. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach compliance, cyberbezpieczeństwa, prawa ochrony danych osobowych i e-commerce. Zajmuje się również zagadnieniami zgodności regulacyjnej i prawem konsumenckim. Doradza w projektach związanych z wdrożeniem i utrzymaniem compliance. Ma doświadczenie w obszarze audytów zgodności i audytów śledczych oraz analizy ryzyka w zakresie prawnym i regulacyjnym.

e-mail: wojciech.piszewski@rzmlaw.com

Dr Weronika Papucewicz

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, starszy prawnik w departamencie prawa pracy kancelarii. Jest ekspertem w zakresie prawa pracy, specjalizuje się w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, ochronie danych osobowych oraz sporach sądowych z zakresu prawa pracy. Współpracowała z firmami z sektora BPO i SSC, ale ma również doświadczenie w pracy dla przedsiębiorstw państwowych, m.in. w procesach restrukturyzacji zatrudnienia i relacjach ze związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, w szczególności dla międzynarodowych pracodawców, jest autorką wielu publikacji z tego zakresu.

e-mail: weronika.papucewicz@rzmlaw.com

Maria Papis

Aplikantka radcowska, associate w departamencie korporacyjnym kancelarii oraz członkini zespołu Life Sciences. Maria doradza w obszarach: life sciences (w zakresie prawa farmaceutycznego i kosmetycznego), compliance (w zakresie whistleblowingu, przeciwdziałania korupcji, AML/CFT, przestępczości białych kołnierzyków, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, mapowania ryzyk, regulacji wewnętrznych, etyki i audytów śledczych) oraz ESG (raportowanie przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju), z naciskiem na aspekt governance.

e-mail: maria.papis@rzmlaw.com

Urszula Bryś

Szefowa polskiego biura Whistlelink. Reprezentuje Whistlelink w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i posiada 20-letnie doświadczenie w rozwijaniu partnerstw w regionie, wspieraniu klientów i firm w wielu branżach, dostarczając klientom usługi z branży informacji biznesowej i compliance.

e-mail: urszula.brys@whistlelink.com

Kontakt i rejestracja

Webinar odbędzie się 6 lutego 2024 r. w godzinach 10:00-12:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja w poniższym formularzu

W razie jakichkolwiek pytań nasz zespół jest do Państwa dyspozycji: online@rzmlaw.com

Rejestracja zamknięta

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!