Podatek u źródła (WHT) w kontekście bycia rzeczywistym właścicielem należności

Webinar | 6 czerwca 2024 r. | godz. 10:00 – 11:30

Ostatnie dwa lata to wzmożone zainteresowanie organów podatkowych w zakresie wywiązywania się przez płatników z wymagań w zakresie weryfikacji zagranicznych odbiorców takich płatności jak dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne, co przekłada się na wzrost kontroli podatkowych związanych z tego rodzaju płatnościami.

W ramach kontroli, organy podatkowe konsekwentnie weryfikują status zagranicznego odbiorcy płatności przede wszystkim w kontekście bycia rzeczywistym odbiorcą należności. W tym zakresie, organy podatkowe prezentują dość rygorystyczne podejście w zakresie tego warunku w kontekście możliwości zastosowania zwolnienia lub obniżonych stawek podatku u źródła. Często stoi to w sprzeczności z celem przepisów obowiązujących z Unii Europejskiej oraz ich interpretacją prezentowaną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Co ważne z punktu widzenia polskich płatników, w przypadku uznania, że nie są spełnione wymagane warunki, organy kontrolne kwestionują prawo płatnika do niepobrania podatnika lub pobrania z zastosowaniem preferencyjnej stawki opodatkowania i określają polskim płatnikom zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę. Niejednokrotnie zaś, wiąże się to ze sporem w ramach grupy kapitałowej, o to który z podmiotów, płatnik czy odbiorca płatności powinien efektywnie ponieść koszt takiego dodatkowego podatku.

Jednocześnie, powyższe podejście w szczególności dotyka struktury, w ramach których funkcjonują tzw. spółki holdingowe, których realia biznesowe pomijane są przez polskie organy podatkowe co znajduje odzwierciedlenie w wydawanych wynikach z kontroli.

Dostrzegając zwiększoną problematykę związaną z poborem podatku u źródła, zapraszamy na webinar, w trakcie którego podzielimy się praktycznymi informacjami z zakresu podejścia organów podatkowych do wspomnianych kontroli, jak również rekomendacjami odnośnie tego, jak zabezpieczyć się na wypadek potencjalnej kontroli podatkowej w zakresie rozliczeń podatku u źródła.

Agenda

 • weryfikacja zagranicznego odbiorcy płatności – prawidłowa weryfikacja oraz jej udokumentowanie na potrzeby ewentualnej kontroli;
 • kontrole podatkowe (celno-skarbowe) płatników podatku u źródła – co podlega weryfikacji?;
 • podejście organów podatkowych do wymogu spełnienia kryterium rzeczywistego właściciela płatności (ang. beneficial owner) oraz rzeczywistej substancji ekonomicznej – badane dokumenty i informacje;
 • odpowiedzialność polskiego płatnika podatku u źródła za nieprawidłowości zidentyfikowane w ramach kontroli podatkowych i celno-skarbowych;
 • opinia o stosowaniu preferencji – kiedy warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii?

Prelegenci

Piotr Zawacki

Piotr Zawacki

Doradca podatkowy oraz counsel w departamencie podatkowym kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Ma ponad trzynastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, zdobyte w dwóch firmach audytorskich z Wielkiej Czwórki. Obsługiwał klientów z branży usług finansowych oraz klientów z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego i medialnego. Doradzał również przy transakcjach fuzji i przejęć oraz w zakresie opodatkowania transakcji dotyczących nieruchomości. Doradzał bankom, firmom leasingowym oraz innym instytucjom finansowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatków międzynarodowych.

e-mail: piotr.zawacki@rzmlaw.com

Maciej Kostrzewski

Maciej Kostrzewski

Doradca podatkowy oraz senior associate w departamencie podatkowym kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Ma ponad trzynastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w kwestiach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkiem od towarów i usług oraz przepisami kodeksu karnego skarbowego. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania instrumentów finansowych, innych produktów ubezpieczeniowych i bankowych oraz transakcji leasingowych. Świadczy usługi doradztwa podatkowego na rzecz firm ubezpieczeniowych, banków, spółek leasingowych i innych podmiotów działających na rynku finansowym.

e-mail: maciej.kostrzewski@rzmlaw.com

Informacje organizacyjne i rejestracja

Webinar jest bezpłatny i odbędzie się 6 czerwca 2024 r. w godzinach 10:00 – 11:30 na platformie Zoom. Podczas spotkania, w ramach sesji Q&A, odpowiemy również na pytania zgłaszane przez Państwa. Zachęcamy do ich przesyłania na adres online@rzmlaw.com

Rejestracja dostępna w poniższym formularzu.


  Uzupełnienie adresu email w powyższym formularzu oznacza zapisanie się na webinar. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, na potrzeby organizacji webinaru, w celu przesyłania Państwu dodatkowych informacji organizacyjnych i materiałów informacyjnych.


  Zaznaczenie pól dodatkowych (checkbox) oznacza zgodę na otrzymywanie od Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, (Kancelaria) informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą e-mailową. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w Polityce Prywatności.

  BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
  Zapisz się
  do Newslettera

  Potwierdź swój adres e-mail

  Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

  Thank you!