Obszar prawa

Compliance

Zespół compliance zapewnia szybką i skuteczną pomoc w zakresie wszelkich zagadnień związanych z compliance, czyli tzw. zgodnością.

Naszymi klientami są firmy z wielu sektorów, w tym szczególności farmaceutycznego, budowlanego, energetycznego i FMCG, a także instytucje finansowe i organizacje branżowe. Pracujemy zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Posiadamy interdyscyplinarny zespół ekspertów w poszczególnych obszarach: 

 • compliance (zapewnienie zgodności, mapowanie ryzyka, procedury, wdrażanie norm ISO);
 • whistleblowing (zgłaszanie nieprawidłowości);
 • forensic (analiza kryminalistyczna, audyty śledcze);
 • zwalczanie korupcji (zabieganie korupcji urzędniczej i gospodarczej);
 • weryfikacji kontrahentów (AML/CFT, weryfikacja sankcyjna, due dilligence w łańcuchach dostaw);
 • Legal Design (prosta komunikacja prawna);
 • ESG (w szczególności w aspekcie governance).​
Compliance
+

Jesteśmy przekonani, że najlepszym sposobem na stworzenie i wdrożenie efektywnego systemu compliance jest uprzednie określenie potrzeb biznesowych, zidentyfikowanie procesów oraz rozpoznanie ryzyka prawnego i ryzyka braku zgodności w organizacji. Umożliwia to wskazanie konkretnych obszarów ryzyka istotnych dla przedsiębiorstwa, które muszą zostać uwzględnione w wewnętrznych procedurach. Dlatego w ramach naszego doradztwa:

 

 • mapujemy ryzyka,

 • analizujemy procesy i

 • dobieramy najlepsze narzędzia compliance.

 

Wszystkie proponowane przez nas rozwiązania dostosowujemy do specyfiki klienta i branży, w której działa. ​ Celem naszego doradztwa jest nie tylko ochrona organizacji przez ryzykami prawnymi, wizerunkowymi i biznesowymi, ale też optymalizacja procesów oraz umożliwienie bezpiecznego oraz efektywnego działania biznesu. W ramach naszego wsparcia:

 

 • analizujemy i tworzymy kompleksowe systemy zapewnienia zgodności (compliance);

 • przygotowujemy procedury compliance, które z jednej strony w adekwatny sposób chronią firmę, zarząd i pracowników, a z drugiej są łatwe do zapamiętania i zastosowania;

 • szkolimy osoby zarządzające organizacją oraz pracowników w celu zbudowania jak najszerszej świadomości compliance.

Forensic
+

Prowadzimy postępowania wewnętrzne w ramach audytów wewnętrznych.​ Działamy zarówno w obszarze:

 

 • prewencji – wykonujemy audyty wewnętrznej komunikacji elektronicznej oraz audyty dostawców, działając zarówno w celu wykrycia potencjalnych nieprawidłowości i ryzyk, ale też w celu oceny i poprawy ogólnej jakości komunikacji wewnętrznej pracowników;

 • interwencji – przeprowadzamy kompleksowe audyty śledcze w odpowiedzi na zidentyfikowane lub potencjalne przypadki nadużyć. Weryfikujemy dokumentację wewnętrzną, audytujemy komunikację elektroniczną, prowadzimy rozmowy z pracownikami oraz wyszukujemy powiązania między podmiotami w oparciu o otwarte źródła informacji (tzw. biały wywiad, OSINT).

 

Nasze doradztwo pomaga wykryć nieprawidłowości, ocenić ich zakres, zrozumieć skutki, podjąć efektywne działania naprawcze (w tym ewentualnie procesowe), zmitygować ryzyka dla organizacji oraz wykryć ich źródła i zapobiec ich występowaniu w przyszłości.

Whistleblowing
+

Wdrażamy efektywne systemy ochrony sygnalistów (whistleblowing). Budujemy lokalne kanały zgłoszeń i analizujemy scenariusze rozwiązań dla korporacyjnych systemów whistleblowing. Przygotowujemy odpowiednią dokumentację i szkolimy w tym zakresie zarówno pracowników, jak i osoby odpowiadające za systemy compliance oraz zespoły zarządzające.

 

​Jesteśmy angażowani przez naszych klientów do pomocy w obsłudze zgłoszeń od sygnalistów. Nasze doradztwo obejmuje także outsourcing przyjmowania zgłoszeń. Pomagamy w zaplanowaniu i wdrożeniu odpowiednich działań następczych i naprawczych.

 

Jesteśmy również partnerem narzędzia Whistlelink – profesjonalnej i uznanej platformy do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów oraz zarządzania zgłoszeniami.

Compliance w oparciu o normy ISO
+

Weryfikujemy wewnętrzne procedury i procesy, aby potwierdzić ich zgodność z prawem i trzema normami zgodności ISO z zakresu compliance:

 

 • systemy zarządzania zgodnością (ISO 37301);
 • system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (ISO 37001);
 • system zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości (ISO 37002)​.

 

Dostosowujemy dokumentację wewnętrzną oraz sposób organizacji przedsiębiorstwa tak by spełniać wymogi każdej z norm. Przeprowadzamy kompleksowe projekty wdrożenia norm 3 w 1, a także aktywnie wspieramy organizacje w procesie certyfikacji.

Weryfikacja kontrahentów w łańcuchu dostaw
+

Istotnym elementem naszego doradztwa jest weryfikacja kontrahentów w łańcuchu dostaw:

 

 • proponujemy rozwiązania, które pomagają ograniczyć ryzyka na przyszłość – z uwzględnieniem geograficznego zasięgu działalności naszych klientów oraz najbardziej aktualnych benchmarków rynkowych;

 • mamy doświadczenie w analizie polskich, europejskich i międzynarodowych systemów sankcyjnych;

 • przygotowujemy procedury weryfikacji kontrahentów uwzględniające wymogi reżimów sankcyjnych, AML/CFT, dyrektywy CSDDD w sprawie należytej staranności w łańcuchach wartości i innych wymogów prawnych;

 • pomagamy instytucjom obowiązanym w wypełnieniu ich obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Legal Design
+

Legal Design to innowacyjne projekty, w których transformujemy dokumenty prawne zgodnie z metodologią Legal Design. Stosujemy prosty, przystępny język (plain language) oraz przemyślaną, popartą wizualizacjami grafikę. Rezultatem naszych działań jest stworzenie dopasowanego do odbiorcy, prostego i zrozumiałego komunikatu, który jest jednocześnie zgodny z prawem. Wyniki badań pokazują, że wykorzystanie Legal Design pozytywnie wpływa na zaufanie pracowników i kontrahentów do organizacji oraz przyswajalność treści zawartych w dokumentach takich jak np. procedury wewnętrzne czy umowy z kontrahentami.

Nasze prace obejmują:

 

 • pomoc w wyborze dokumentów do projektu;
 • analizę dokumentów przed i po transformacji z wykorzystaniem narzędzia analitycznego Logios;
 • uzgodnienie planu projektu (cele, zasady, harmonogram, KPI);
 • transformację dokumentów (język, prawo, grafika);
 • weryfikację pod kątem zgodności regulacyjnej (prawo polskie i unijne).
Governance w ESG
+

Doradzamy w obszarze sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG) ze szczególnym naciskiem na aspekt governance.

 

Wspieramy przede wszystkim w opracowaniu wdrażaniu odpowiednich mechanizmów i procesów dotyczących szczególnie tych aspektów ESG, które są związane ze zgodnością ich działań z obowiązującym prawem i ładem korporacyjnym (governance).​

 

W ramach standardu ESRS G1 pomagamy we wdrażaniu i ujawnianiu następujących kwestii z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej:

 

 • etyka biznesu i kultura korporacyjna;
 • przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu;
 • ochrona sygnalistów;
 • zarządzanie i jakość stosunków z dostawcami;
 • działalność lobbingowa.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!