Obszar prawa

FinTech i regulacje ICT

Znamy zagadnienia prawne właściwe dla sektora finansowego, rozumiemy jego potrzeby i wykorzystywaną tam technologię. Jesteśmy zespołem dedykowanym do kompleksowej obsługi podmiotów z sektora finansowego oraz tych, które z tym sektorem współpracują. Jesteśmy wyróżniani w krajowych i europejskich rankingach. 

Świadczymy usługi doradztwa regulacyjnego w zakresie całego wachlarza regulowanych instytucji finansowych – doradztwa ogólnego oraz specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów szerokorozumianej technologii usług finansowych. Swoją ofertę kierujemy w szczególności do instytucji finansowych rozumianych tradycyjne: banki, domy maklerskie, fundusze i podmioty, które chcą rozpocząć świadczenie usług w tym sektorze, ale także do szeroko pojętych przedstawicieli rynku innowacji finansowych. 

Bazując na naszych doświadczeniach, jesteśmy w stanie wykorzystać posiadaną wiedzę do obsługi nowych zjawisk rynkowych z zakresu digital finance takich jak: cloud computing, sztuczna inteligencja w sektorze finansowym, innowacyjne płatności (w tym usług płatniczych świadczonych przez dostawców usług płatniczych działających jako AISP, PISP, etc.), innowacyjne rozwiązania (np. Digital Onboarding, NFT, tokeny inwestycyjne), crowdfunding, Banking as a Service i innych nowych usług właściwych dla branży finansowej (m. in. odporności cyfrowej sektora finansowego, w szczególności – DORA). 

Obszary naszego wsparcia to: publiczne prawo bankowe, wsparcie w przygotowaniu do nowych regulacji, kontraktowanie rozwiązań chmurowych, FinTech, doradztwo prawne w zakresie umów outsourcingu, w tym usług ICT, compliance i AML, obsługa prawna jednostek biznesowych banku, cybersecurity i ochrona danych, licencjonowanie oprogramowania.

Powiązane artykuły

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!