Adrian Augustyniak

Senior Associate

Adrian Augustyniak

Adrian Augustyniak, radca prawny, senior associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz członek zespołu energetyki i zasobów naturalnych.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie handlowym i prawie spółek, koncentrując się na transakcjach M&A oraz zagadnieniach regulacyjnych dotyczących sektora energetycznego, w szczególności w zakresie energii odnawialnej, paliw gazowych, paliw płynnych oraz ciepła. Adrian Augustyniak doradzał klientom w licznych transakcjach inwestycyjnych, infrastrukturalnych, M&A, private equity oraz project finance. Świadczy usługi bieżącego doradztwa prawnego dotyczące sektora energetycznego i infrastrukturalnego, w tym w zakresie inwestycji i przejęć dotyczących energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. Adrian posiada istotne doświadczenie w doradztwie w zakresie obrotu paliwami gazowymi (w tym LNG), węglem, ropą naftową, energią elektryczną i ciepłem. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie rozwoju projektów infrastrukturalnych, w tym nowych bloków energetycznych oraz rozwoju elektrowni (jednostek kogeneracyjnych, jednostek węglowych, jednostek gazowych oraz odnawialnych źródeł energii (w tym morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim)) w zakresie kwestii regulacyjnych, kwestii dotyczących procesu inwestycyjnego oraz aspektów kontraktowych (w tym umów zakupu energii elektrycznej, umów zakupu surowców do wytwarzania energii elektrycznej, umów o roboty budowlane oraz umów o eksploatację i utrzymanie). Brał również udział w badaniach prawnych due diligence w obszarze energetyki, obejmujących w szczególności projekty lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, jak również w szeregu badań prawnych due diligence podmiotów z innych obszarów gospodarki. Przed rozpoczęciem w 2016 roku współpracy z kancelarią, odbył praktyki w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (obecnie Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej).

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2015 roku oraz studia na University of Antwerp z zakresu prawa międzynarodowego i prawa europejskiego. Wpis na listę radców prawnych uzyskał w 2019 roku.

Powiązane aktualności

Kancelaria Rymarz Zdort doradza kredytodawcom przy transakcji finansowania farm fotowoltaicznych w wysokości do 428 mln zł na rzecz spółek z Grupy FAMUR

29 marca 2022

Rymarz Zdort doradza konsorcjum kredytodawców przy złożonej transakcji finansowania portfela 140 farm fotowoltaicznych. Portfel ten ma łączną moc 134 MW, a jego budowę prowadzi 32 kredytobiorców. K...

Kancelaria Rymarz Zdort doradza kredytodawcom przy transakcji finansowania farm fotowoltaicznych w wysokości do 428 mln zł na rzecz spółek z Grupy FAMUR

Kancelaria Rymarz Zdort wspiera Polską Grupę Energetyczną przy finalizacji umowy JV na realizację dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 2500 MW

7 maja 2021

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przy finalizacji umowy joint venture, ogłoszonej w dniu 10 lutego br., z duńskim Ørsted, której celem jest rozwój, budowa i eksploa...

Kancelaria Rymarz Zdort wspiera Polską Grupę Energetyczną przy finalizacji umowy JV na realizację dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 2500 MW

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała funduszowi zarządzanemu przez Aberdeen Standard Investments w związku z finansowaniem nabycia 130 farm fotowoltaicznych w Polsce

1 kwietnia 2021

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała kredytobiorcy kontrolowanemu przez fundusz zarządzany przez Aberdeen Standard Investments (ASI) przy finansowaniu akwizycji portfela 130 farm fotowoltaicznych o łączn...

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała funduszowi zarządzanemu przez Aberdeen Standard Investments w związku z finansowaniem nabycia 130 farm fotowoltaicznych w Polsce
Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!