dr Łukasz Karasek

Senior Associate

Łukasz Karasek

Dr Łukasz Karasek, radca prawny oraz senior associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta i członek zespołu regulacji sektora finansowego.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w prawie regulacyjnym. Doradzał przy transakcjach fuzji i przejęć oraz private equity, w tym przy wezwaniach do zapisywania się na sprzedaż akcji i transakcjach dotyczących spółek giełdowych. Pracując w Komisji Nadzoru Finansowego brał udział w implementacji do polskiego systemu prawnego regulacji prawnych CRD IV, CRR, MAR, Transparency II, MiFID II oraz BRRD. Ponadto doradzał w kwestiach regulacyjnych dotyczących prawa ubezpieczeniowego, w tym dyrektywy IDD. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią, pracował w międzynarodowej kancelarii prawnej z siedzibą w Warszawie, a także w firmach z sektora finansowego i w organizacji nadzorującej polski rynek finansowy.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 roku, a wpis na listę radców prawnych uzyskał w 2017 roku. Tego samego roku otrzymał stopień doktora nauk prawnych nadany mu przez Instytut Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Jego rozprawa doktorska koncentrowała się wokół nadzoru ostrożnościowego nad nabywaniem znacznych pakietów akcji firm inwestycyjnych. W roku 2010 ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej.

Powiązane aktualności

Rymarz Zdort doradcą prawnym Systemu Ochrony Banków Komercyjnych S.A.

17 października 2022

Miło nam poinformować, że mieliśmy okazję doradzać Systemowi Ochrony Banków Komercyjnych S.A.  przy udzielaniu dotacji oraz nabyciu pakietu mniejszościowego akcji instytucji pomostowej, w ramach przym...

Rymarz Zdort doradcą prawnym Systemu Ochrony Banków Komercyjnych S.A.
Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!