Dr Paweł Kaźmierczyk

Senior Associate

Dr Paweł Kaźmierczyk, senior associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz członek praktyki Life Sciences.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w prawie medycznym, w tym m.in. w zasadach prowadzenia działalności leczniczej, wykonywania zawodów medycznych, prawach pacjenta, badaniach klinicznych, a także prawnych zagadnieniach związanych z telemedycyną i e-zdrowiem, sztuczną inteligencją i innowacjami w ochronie zdrowia. Doradza m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, firmom farmaceutycznym, dostawcom usług IT dla sektora ochrony zdrowia, startupom medycznym oraz jednostkom samorządu terytorialnego i instytucjom publicznym działającym w ochronie zdrowia.

Posiada szerokie i praktyczne doświadczenie w obszarze bieżącego doradztwa na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku ochrony zdrowia, szczególnie w zakresie aspektów regulacyjnych związanych z działalnością leczniczą, opracowywania umów i dokumentacji oraz bieżącego funkcjonowania placówek medycznych. Zaangażowany w projekty realizowane we współpracy z organizacjami branżowymi, m.in. z fundacją Telemedyczna Grupa Robocza (w której pełni też funkcję członka zarządu), Koalicją AI w zdrowiu, siecią lekarzy innowatorów NIL IN. Koordynuje merytoryczne prace nad zatwierdzonym przez PUODO w 2023 r. kodeksem postępowania dla sektora ochrony zdrowia.

Członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego oraz prawnych aspektów stosowania nowych technologii w medycynie. Współautor komentarzy do ustaw z zakresu prawa medycznego.

Rankingi i nagrody:

Paweł jest laureatem konkursu Rising Stars 2023 oraz został wyróżniony jako key lawyer w rankingu Legal 500 EMEA 2023.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!