Jakub Bogucki

Associate

Jakub Bogucki

Jakub Bogucki, aplikant adwokacki oraz associate w departamencie rozwiązywania sporów kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie:

Jakub specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych, sporach cywilnych i handlowych oraz prawie handlowym i prawie spółek. Pracował w zespołach prowadzących zarówno spory przed międzynarodowymi instytutami arbitrażowymi, np. Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym w Wiedniu (VIAC) i Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC), jak i arbitraż ad hoc według Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL. Ma doświadczenie w złożonych sporach powstałych w wyniku fuzji i przejęć (związanych z oświadczeniami i zapewnieniami oraz ostatecznym rozliczeniem ceny), sporach budowlanych i dotyczących kwestii kontraktowych i deliktowych. Doradza również klientom na etapie przedsądowym i negocjacji ugodowych. Ponadto Jakub wspiera zespół procesowy w sporach regulacyjnych oraz sporach związanych z naruszeniem prawa konkurencji.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2022 roku. W trakcie studiów Jakub czterokrotnie otrzymał stypendium rektora dla najlepszych studentów. Był również aktywnie zaangażowany w działalność organizacji studenckich, w szczególności jako prezes Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland w kadencji 2020-2021. W 2023 roku ukończył kurs prawa amerykańskiego Columbia Summer Program współorganizowany w Amsterdamie przez Columbia Law School, University of Amsterdam i Leiden University.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!