Marcin Pieklak jest adwokatem, partnerem w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz współzarządzającym praktyką Life Sciences.

Doświadczenie i wykształcenie:

Jest prawnikiem z kilkunastoletnią praktyką w sektorze ochrony zdrowia, w zakresie finansowania świadczeń gwarantowanych, prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego czy prawa umów. Specjalizuje się między innymi w postępowaniach z zakresu refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych czy przetargów.

Swoje doświadczenie zdobywał reprezentując klientów przed organami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, w tym przed Ministrem Zdrowia, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym czy Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Doradzał w wielu postępowaniach zakończonych finansowaniem nowych, innowacyjnych leków, środków spożywczych czy wyrobów medycznych. Szeroka wiedza o systemie oraz uwarunkowaniach rynkowych pozwalała mu na wspieranie klientów długo przed rozpoczęciem postępowania refundacyjnego, tj. w ramach programów wczesnego dostępu, czy ratunkowego dostępu do terapii.

Posiada także doświadczenie pracy po stronie płatnika publicznego m.in. na poziomie Ministerstwa Zdrowia, gdzie prowadził postępowania refundacyjne, występował przed sądami administracyjnymi, a także współtworzył praktykę refundacyjną. Jest autorem najbardziej kompleksowego opracowania dotyczącego rynku refundacyjnego. Zajmuje się także bieżącą obsługą firm z sektora Life Sciences, w tym firm farmaceutycznych oraz żywnościowych.

Wcześniejsza praca w organach nadzoru pozwoliła mu na szerokie wsparcie nie tylko w zakresie wprowadzania produktów do obrotu, ale także ich reklamy oraz promocji. Doświadczenie w zakresie umów opartych o general contract law pozwoliło mu na obsługę międzynarodowych korporacji również w ramach aktywności przekraczających granice Polski.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 roku, studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, które ukończył w 2012 roku oraz studia licencjackie w Studium farmakoekonomiki Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej w 2014 roku. Wpis na listę adwokatów uzyskał w 2015 roku.

Nagrody i rankingi:  

W prestiżowym rankingu Chambers and Partners Europe został wyróżniony w dziedzinie Life Sciences w kategorii „Up and Coming”. Marcin Pieklak doradza w wielu obszarach krajowym i międzynarodowym firmom farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki refundacji.

W rankingu prawniczym The Legal 500, Marcin Pieklak został wskazany jako „next generation partner” w dziedzinie Healthcare and Life Sciences, jako prawnik z szeroką ekspertyzą w zakresie rejestracji i refundacji produktów leczniczych.

W 2023 roku otrzymał wyróżenie w rankingu The LMG Life Sciences EMEA Awards, jako Non-IP Litigation Rising Star.

Powiązane aktualności
Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!