Maria Szczepańska, adwokat oraz counsel w departamencie rozwiązywania sporów kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Współkieruje praktyką prawa karnego gospodarczego.

Doświadczenie i wykształcenie:

Maria Szczepańska specjalizuje się w prawie procesowym, w tym przede wszystkim w prawie karnym – gospodarczym. Ma szerokie doświadczenie w reprezentowaniu klientów na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Od 2020 roku znajduje się wśród prawników rekomendowanych w dziedzinie White-Collar Crime w prestiżowym rankingu prawniczym, The Legal 500. W 2022 r. znalazła się gronie laureatów XI edycji konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią, pracowała w kilku warszawskich kancelariach. Wpis na listę adwokatów uzyskała w 2015 roku.

Jej doświadczenie w zakresie postępowań karnych obejmuje znane sprawy karne gospodarcze, w których reprezentowała zarówno pokrzywdzonych, jak i podejrzanych lub oskarżonych. Reprezentuje klientów w sprawach związanych z przestępstwami prania brudnych pieniędzy, łapownictwa i korupcji, oszustwa, przestępstwami menadżerskimi, naruszeniem zakazu wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi (insider trading), nadużyciami na rynku oraz w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych.

Ponadto, ma doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych i wprowadzania wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu łapownictwa, korupcji oraz prania brudnych pieniędzy, w celu ograniczenia ryzyka odpowiedzialności karnej.

Maria Szczepańska ma również doświadczenie w sprawach karnych o charakterze międzynarodowym, a w szczególności w sprawach dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Zna biegle język francuski i angielski. Jest jednym z kilkunastu prawników w Polsce będących członkiem European Criminal Bar Association (ECBA) oraz powiązanej z nią European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL). Od 2021 roku jest również członkiem Komisji ds. współpracy z zagranicą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W 2011 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wraz z kursem prawa europejskiego i francuskiego w Centrum Prawa Francuskiego utworzonym przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Université de Poitiers. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe z prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Rankingi i nagrody:

Od 2020 roku znajduje się wśród prawników rekomendowanych w dziedzinie White-Collar Crime w prestiżowym rankingu prawniczym The Legal 500. W 2022 r. znalazła się gronie laureatów XI edycji konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!