Michał Milewski

Counsel

Michał Milewski, adwokat oraz counsel w departamencie postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz w prawie handlowym i prawie spółek. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje w szczególności wynikłe z transakcji M&A spory dotyczące roszczeń z tytułu złożonych oświadczeń i zapewnień oraz ostatecznego rozliczenia ceny, złożone spory dotyczące umów handlowych i kontraktów budowlanych, a także spory korporacyjne dotyczące uchwał zgromadzeń wspólników/ akcjonariuszy oraz spory związane z odpowiedzialnością członków organów spółek handlowych. Reprezentował klientów przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (m.in. na podstawie regulaminów SAKiG, VIAC, ICC oraz FAI).

Michał Milewski posiada bogate doświadczenie w wielowątkowych i wieloaspektowych sporach korporacyjnych oraz obronie przed wrogimi przejęciami spółek. W tym zakresie reprezentował akcjonariuszy i wspólników (zarówno mniejszościowych, jak i większościowych) w szeregu skomplikowanych sporów korporacyjnych, tak na etapie przygotowania do spodziewanego wrogiego przejęcia, jak również po rozpoczęciu wrogich działań.

Jego praktyka obejmuje także reprezentowanie klientów w zakresie sporów regulacyjnych, m.in. w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w wynikających z nich postępowaniach odwoławczych przed sądami powszechnymi.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 roku, a w 2018 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. 

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!