Michał Szymankiewicz

Associate

Michał Szymankiewicz jest adwokatem, associate w dziale technologicznym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz członkiem zespołu FinTech oraz Regulacji ICT.

Doświadczenie i wykształcenie:

Ekspert w kwestiach regulacyjnych dotyczących wirtualnych aktywów i dostawców wirtualnych aktywów, który doskonali swoje kompetencje od 2019 roku. Jego doświadczenie i zainteresowania obejmują różnorodne dziedziny prawa, w tym prawo dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), regulacje sektorowe dotyczące aktywów wirtualnych (MiCAR, DLT Pilot regime), prawo usług płatniczych, prawo własności intelektualnej oraz e-commerce.

Zdobył cenne doświadczenie pracując dla kancelarii prawnych, które są konsekwentnie zaliczane do wiodących w polskim sektorze FinTech według rankingów Chambers oraz Legal 500. Wspierał m.in. największego polskiego niezależnego operatora logistycznego w negocjacjach umów o świadczenie usług płatniczych, których przedmiotem było stworzenie kanałów płatności dla platformy zakupowej klienta z branży FMCG. Nabył także unikalne doświadczenie w bieżącym doradztwie dla szwajcarskiej spółki z polskim rodowodem, która jako start-up w 2016 r. stworzyła jeden z pierwszych na świecie otwartych i zdecentralizowanych protokołów współdzielenia mocy obliczeniowej (zdecentralizowany superkomputer), którego ekosystem został zaprojektowany w oparciu o natywne tokeny płatnicze.

Michał rozumie i potrafi wykorzystywać koncepcyjnie innowacyjne rozwiązania technologiczne w modelowaniu konkretnych rozwiązań prawnych dla Klientów kancelarii (np. zastosowanie mechanizmu znanego jako „Interactive proving” w rozliczeniach Arbitrum do rozliczeń uczestników vestingu tokenowego w sytuacjach sporu).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją wiedzę rozwijał w trakcie studiów „Cyber Science. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne, zarządcze (artificial intelligence, blockchain, automatyzacja pracy i algorytmów)” realizowanych przez Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych „CYBER SCIENCE”.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!