Paulina Cieślak

Counsel

Paulina Cieślak

Paulina Cieślak, adwokat, counsel w departamencie korporacyjnym Rymarz Zdort Maruta oraz członek zespołu restrukturyzacji i upadłości.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności reprezentowanie klientów w strategicznych i złożonych sporach sądowych dotyczących m. in. dużych inwestycji infrastrukturalnych oraz kontraktów budowlanych, kar umownych oraz odszkodowań dochodzonych w związku wykonywaniem pozostałych umów między przedsiębiorcami. Wielokrotnie i z powodzeniem reprezentowała klientów w negocjacjach i mediacjach, przyczyniając się do ugodowego zakończenia sporów.

Doradzała i opiniowała także wiele umów sektora publicznego, analizując w szczególności potencjalne ryzyko procesowe wystąpienia sporu sądowego.

Paulina Cieślak występowała przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnym, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią pracowała w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie, była także prawnikiem jednego z najbardziej znanych i cenionych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostaje czynnym mediatorem stałym przy Sądzie Polubownym Prokuratorii Generalnej RP.

Ukończyła studia „Master of German and Polish Law” na Europejskim Uniwersytecie „Viadrina” we Frankfurcie n. Odrą prowadzone wspólnie z  Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2013 r. uzyskała wpis na listę adwokatów.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!