Piotr Króliński

Associate

Piotr Króliński

Piotr Króliński, associate w departamencie korporacyjnym Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalista w zakresie prawa cywilnego i korporacyjnego, pracował przy transakcjach M&A i private equity, w tym M&A z udziałem spółek publicznych, a także przeprowadzał badania prawne due diligence. Jako członek działu korporacyjnego Piotr świadczy bieżące kompleksowe doradztwo prawne z różnych dziedzin prawa polskiego i europejskiego. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią, pracował w kilku polskich kancelariach prawnych oraz ukończył staż w jednej z firm z Wielkiej Czwórki.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2017 roku oraz w 2019 roku kurs prawa angielskiego i europejskiego organizowany przez British Centre for English and European Legal Studies na Uniwersytecie Warszawskim, we współpracy z University of Cambridge. W 2022 roku ukończył kurs prawa hiszpańskiego i europejskiego organizowany przez Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego organizowany przez Uniwersytet Warszawski, we współpracy z Universidad de Murcia. W 2017 r. rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto, od 2019 roku, Piotr prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest autorem kilku artykułów z zakresu prawa cywilnego, pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego. Występował także w roli prelegenta na licznych konferencjach, w m.in. “International Graduate Legal Research Conference – Lessons Learned from the Dissolution of and Seccession from Political Unions” w King’s College London oraz “Edinburgh Postgraduate Law Conference – Great Expectations When Law Meets Reality” w University of Edinburgh.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!