Piotr Wawrzeniuk

Senior Associate

Piotr Wawrzeniuk

Piotr Wawrzeniuk, adwokat, senior associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, cywilnym i ubezpieczeniowym. Doradzał zakładom ubezpieczeń w zakresie największych roszczeń zgłoszonych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w szczególności ubezpieczenia członków władz spółek. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy kwestiach regulacyjnych i operacyjnych związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych. Przed dołączeniem do kancelarii, pracował przez ponad dziesięć lat w instytucjach finansowych – zakładach ubezpieczeń i bankach.

Piotr Wawrzeniuk posiada bogate doświadczenie w sprawach roszczeń z zakresu odpowiedzialności cywilnej. Doradzał przy ustalaniu odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu i rady nadzorczej, w tym prowadził sprawy roszczeń kierowanych przez spółki przeciwko członkom ich władz z tytułu wyrządzonych im szkód, roszczeń dochodzonych przez akcjonariuszy z tytułu obniżenia wartości akcji, odpowiedzialności za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, czy roszczeń kierowanych przez spółki w związku z poniesieniem szkody na skutek zapłacenia kar finansowych.

Piotr reprezentował również instytucje finansowe w zakresie roszczeń przed sądami powszechnymi, a także prowadził sprawy przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2013 r. W trakcie studiów dwukrotnie otrzymał stypendium rektora dla najlepszych studentów. W 2017 roku uzyskał tytuł adwokata.

Powiązane aktualności
Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!