Alerty

Akt o usługach cyfrowych (DSA) – nowe obowiązki i możliwości dla branży internetowej

19 lutego 2024 r.

Akt o usługach cyfrowych, nazywany „konstytucją Internetu”, ma zapewnić bezpieczniejsze i bardziej rozliczalne środowisko internetowe. Od 17 lutego 2024 r. będzie miał zastosowanie do wszystkich usług cyfrowych, które łączą konsumentów z towarami, usługami lub treściami, dlatego budzi zainteresowanie większości przedsiębiorców prowadzących biznes online.

Kogo dotyczy DSA

Akt o usługach cyfrowych dotyczy dostawców tzw. usług pośrednich, w tym usług „zwykłego przekazu”, „cachingu” i „hostingu”. W praktyce nowe przepisy mogą zainteresować m.in.:

  • platformy typu marketplace, które umożliwiają konsumentom zawieranie na odległość umów z przedsiębiorcami,
  • dostawców usług chmurowych, które pozwalają przechowywać informacje przekazywane przez użytkownika,
  • sklepy internetowe, które umożliwiają dodawanie opinii lub przechowywanie innych treści użytkowników,
  • serwisy prowadzące fora tematyczne, np. dotyczące usług bankowych czy medycznych,
  • niektórych dostawców gier,
  • portale ogłoszeniowe.

Szczególną kategorią hostingodawców są platformy internetowe, czyli podmioty umożliwiające przechowywanie i rozpowszechnianie danych.

DSA wyróżnia też szczególną kategorię podmiotów, tzw. bardzo duże platformy internetowe i wyszukiwarki (VLOP, VLOSE). Dominują one na rynku internetowym (mają ponad 45 milionów użytkowników), więc nałożono na nie szereg dodatkowych obowiązków. Z kolei mikro- i mali przedsiębiorcy zostali zwolnieni z niektórych wymagań.

Ponieważ nowe przepisy dotyczą także różnych aspektów reklamy, powinni je wziąć pod uwagę marketerzy i agencje reklamowe.

Przepisy obowiązują podmioty, które mają siedzibę w UE, oraz te, które jedynie świadczą tu swoje usługi.

Jakie obowiązki nakłada DSA

W zależności od charakteru usługi, można wyróżnić 5 poziomów obowiązków nałożonych na dostawców. Wszyscy dostawcy usług pośrednich muszą ustanowić punkty kontaktowe dla organów i odbiorców usług, a także przygotowywać i publikować sprawozdania dotyczące moderowania treści. Hostingodawcy powinni pamiętać .in.. o wdrożeniu mechanizmu notice & action, który umożliwi reagowanie na zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści. Dostawcy platform internetowych ponadtomają obowiązek uruchomić wewnętrzny system rozpatrywania skarg, zadbać o transparentność reklam i ochronę małoletnich. Z kolei platformy handlowe (które umożliwiają zawieranie na odległość umów B2C) powinny zapewnić przejrzystość transakcji i zadbać o weryfikację klientów biznesowych, wprowadzając procedurę KYBC. Jak wspomniano, najwięcej obowiązków nałożono na bardzo duże platformy i wyszukiwarki, szczególnie w zakresie przejrzystości ich działań.

Jak wdrożyć przepisy DSA

Przedsiębiorcy działający w branży internetowej powinni niezwłocznie ustalić, czy ich usługi podlegają nowym przepisom i jakie obowiązki ich dotyczą. Warto sprawdzić, czy istnieje możliwość skorzystania z wyłączeń przewidzianych w rozporządzeniu.

Należy wyznaczyć odpowiednie punkty kontaktowe dla organów publicznych i odbiorców usług i poinformować o nich na swoich stronach internetowych. Trzeba także zweryfikować stosowane regulaminy i procedury wewnętrzne. W szczególności należy sprawdzić, czy stosowana przez przedsiębiorcę polityka rozpatrywania zgłoszeń dotyczących szkodliwych i nielegalnych treści odpowiada nowym przepisom. Dostawcy usług pośrednich powinni także dostosować do nowych wymagań interfejsy i praktyki reklamowe. Konieczne może okazać się aneksowanie umów z kontrahentami.

Co prawda, nie ma jeszcze polskiego projektu ustawy wdrażającej DSA (opublikowano jedynie założenia projektu), trzeba jednak pamiętać, że przepisy rozporządzenia są stosowane bezpośrednio. W związku z tym prace dostosowawcze warto podjąć jak najszybciej.

Członkowie zespołu

Paweł Tobiczyk

Partner

Paweł Tobiczyk

Wojciech Piszewski

Counsel

Wojciech Piszewski

Natalia Zawadzka

Senior Associate

Natalia Zawadzka

Więcej alertów

AI Act – co zmienia i jak się do niego przygotować?

14 marca 2024

13 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął AI Act. To ważna data i dobry moment na krótkie podsumowanie, gdzie jesteśmy i co nas czeka w tym obszarze. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim opra...

AI Act – co zmienia i jak się do niego przygotować?

Powraca temat „sygnalistów”

11 stycznia 2024

Nowe obowiązki dla podmiotów zatrudniających od 50 osób Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się właśnie nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. „sygnali...

Powraca temat „sygnalistów”
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!