Transakcje i projekty

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Globe Trade Centre w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w formule przyspieszonego budowania księgi popytu

3 stycznia 2022 r.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Globe Trade Centre („GTC”, „Spółka”) w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii O w formule przyspieszonego budowania księgi popytu.

Wielu polskich i zagranicznych inwestorów zgłosiło swój popyt na akcje, który znacznie przekroczył podstawową zakładaną wielkość emisji, obejmującą 55 mln nowych akcji. Na skutek wysokiego popytu, Spółka podjęła decyzję o powiększeniu oferty o ponad 60% i ostatecznie zaoferowała 88,7 mln akcji po cenie 6,40 zł za akcję, pozyskując około 123 mln euro, które zostaną przeznaczone na wzmocnienie struktury kapitałowej Grupy GTC i finansowanie dalszego wzrostu.

Globe Trade Centre S.A. jest wiodącym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, aktywnym w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Serbii oraz Chorwacji. Akcje Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu (inward listing).

Santander, Erste Group i WOOD & Company pełniły łącznie role Globalnych Koordynatorów Emisji i Współprowadzących Księgę Popytu, wspomagając Spółkę przy tej transakcji.

Transakcję prowadził Dr Jakub Zagrajek, partner. Patrick Bright, partner londyńskiego biura Weil Gotshal & Manges wspierany przez Sandrę Fadel, associate i Anish Mohanty, associate doradzali GTC w zakresie prawa angielskiego i amerykańskiego prawa papierów wartościowych.

Członkowie zespołu

Jakub Zagrajek

dr Jakub Zagrajek

Partner

dr Jakub Zagrajek

Zobacz więcej

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!