Transakcje i projekty

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała przy pierwszej ofercie publicznej Huuuge, Inc.

22 lutego 2021 r.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała na rzecz Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A. i J.P. Morgan AG, globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu oraz IPOPEMA Securities S.A., współprowadzącego księgę popytu przy pierwszej ofercie publicznej akcji Huuuge, Inc. („Huuuge”, „Spółka”, ) oraz ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Oferta”).

Spółka jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. W okresie 2017-2019 skonsolidowane przychody Huuuge rosły średnio o 30,6% w skali roku (CAGR).

Oferta Huuuge, Inc. to największe pod kątem wartości IPO przedsiębiorstwa z branży gier w historii GPW. Jej całkowita wartość wyniosła 1,67 mld PLN (około 442 mln USD). Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji Spółki o wartości 565 mln PLN oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld PLN. Kapitalizacja rynkowa Spółki w oparciu o ostateczną cenę akcji oferowanych wynosi 4,2 mld PLN (około 1,1 mld USD).

Oferta obejmowała ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. oraz ofertę międzynarodową obejmującą ofertę na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, na podstawie Przepisu 144A wydanego, na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. i ofertę na rzecz określonych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski zgodnie z przepisami Regulacji S.

„IPO Huuuge, Inc. to największe w historii IPO z branży gier w Polsce. Obsługa prawna tej transakcji ze względu na globalny charakter działalności spółki a także siedzibę spółki (Stan Delaware w USA) wymagała rozwiązania szeregu precedensowych problemów i ścisłej koordynacji pracy doradców prawnych z kilku jurysdykcji. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspierać Credit Suisse Sociedad de Valores, S.A., J.P. Morgan AG oraz IPOPEMA Securities S.A. swoją wiedzą i doświadczeniem w tej ciekawej, ważnej i precedensowej transakcji, w branży która jest tak istotna dla polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki”, powiedział Marcin Chyliński, radca prawny, partner w departamencie korporacyjnym.

Pracami zespołu doradzającego przy transakcji kierował Marcin Chyliński, radca prawny, partner w departamencie korporacyjnym, a w skład zespołu weszli: Filip Leśniak, adwokat, counsel w departamencie korporacyjnym prowadzący i koordynujący wszystkie prace związane z transakcją, Ewa Bober, radczyni prawna, partnerka w departamencie korporacyjnym, a także prawnicy z departamentu korporacyjnego: dr Paweł Mazur, associate oraz Marta Rykalovska, associate.

Członkowie zespołu

Filip Leśniak

Partner

Filip Leśniak
Ewa Bober

Ewa Bober

Partner

Ewa Bober
Paweł Mazur

dr Paweł Mazur

Senior Associate

dr Paweł Mazur

Zobacz więcej

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania

9 maja 2024

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bridgepoint przy transakcji sprzedaży 100% akcji grupy Smyk na rzecz Michała Groma, Macieja Zużałka oraz funduszu AMC, którym zarządza Accession Capital Partners...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!