Transakcje i projekty

Oferta publiczna sprzedaży akcji Ten Square Games w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu

7 lutego 2020 r.

Kancelaria Rymarz Zdort świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz akcjonariuszy sprzedających, Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala, przy ofercie publicznej sprzedaży akcji Ten Square Games S.A. przeprowadzonej w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu.

W ramach transakcji założyciele i główni akcjonariusze spółki sprzedali 963.574 istniejące akcje zwykłe spółki Ten Square Games stanowiące 13,31% kapitału zakładowego Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Oferta została skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, w tym do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) w Stanach Zjednoczonych Ameryki (zgodnie z Regulacją S i Zasadą 144A wydanymi na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm.). WOOD & Company Financial Services, a.s. pełnił rolę wyłącznego globalnego koordynatora. Ostateczna cena za jedną akcję sprzedawaną została ustalona na poziomie 230 PLN. Oznacza to, że wartość oferty wyniosła ponad 221 milionów PLN. Po zakończeniu transakcji akcjonariusze sprzedający nadal pozostają strategicznymi akcjonariuszami spółki (Maciej Popowicz posiada 31,39% akcji, a Arkadiusz Pernal – 14,54% akcji) i zamierzają wspierać ją w dalszym rozwoju.

W skład zespołu doradzającego przy transakcji weszli: Paweł Zdort, partner zarządzający kancelarii, Ewa Bober, partner w departamencie korporacyjnym, oraz Arkadiusz Karwala (associate).

Członkowie zespołu

Paweł Zdort

Paweł Zdort

Partner zarządzający

Paweł Zdort
Ewa Bober

Ewa Bober

Partner

Ewa Bober

Zobacz więcej

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!