Transakcje i projekty

Podatek u źródła (WHT) – Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w celu przygotowania się na kontrolę podatkową

15 listopada 2022 r.

Termin: 23 listopada 2022 (środa), godz. 10.00–11.00

Obowiązujące od 2019 r. bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące weryfikacji zagranicznych odbiorców takich płatności jak dywidendy, odsetki, należności licencyjne, czy też niektóre usługi niematerialne, zintensyfikowały kontrole podatkowe związane z tego rodzaju płatnościami.

W ramach prowadzonych kontroli podatkowych analizowany jest status odbiorcy płatności i sposób zweryfikowania tego statusu przez polskiego płatnika. W przypadku uznania, że nie są spełnione wymagane warunki, organy kontrolne kwestionują prawo płatnika do zastosowania zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła i określają polskim płatnikom zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę. Niejednokrotnie, wiąże się to ze sporem w ramach grupy kapitałowej, o to który z podmiotów, płatnik czy odbiorca płatności powinien efektywnie ponieść koszt takiego dodatkowego podatku.

Jednocześnie, w ostatnim czasie, coraz częściej przedmiotem kontroli podatkowych jest weryfikacja rezydencji podatkowej zagranicznych podmiotów pełniących funkcje holdingowe, czy też świadczących usługi niematerialne na rzecz polskich spółek. Dotyczy to w szczególności podmiotów, których udziałowcami lub członkami zarządu są osoby z Polski. Punktem wyjścia do takich ustaleń są często kontrole przeprowadzane w polskich spółkach będących podmiotami powiązanymi takich zagranicznych podmiotów.

Dostrzegając zwiększone zainteresowanie kwestiami związanymi z poborem podatku u źródła oraz ustalaniem rezydencji podatkowej, zapraszamy Państwa na webinarium, w trakcie którego podzielimy się praktycznymi informacjami z zakresu podejścia organów podatkowych do wspomnianych kontroli, jak również rekomendacjami odnośnie tego, jak zabezpieczyć się na wypadek potencjalnej kontroli podatkowej w zakresie rozliczeń podatku u źródła.

Spotkanie poprowadzą Piotr Zawacki (counsel) oraz Maciej Kostrzewski (senior associate) – doradcy podatkowi z departamentu podatkowego Rymarz Zdort.

Podczas webinarium omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

  • weryfikacja zagranicznego odbiorcy płatności – prawidłowa weryfikacja oraz jej udokumentowanie na potrzeby ewentualnej kontroli;
  • kontrole podatkowe (celno-skarbowe) płatników podatku u źródła – co podlega weryfikacji?;
  • podejście organów podatkowych do wymogu spełnienia kryterium rzeczywistego właściciela płatności (ang. beneficial owner) oraz rzeczywistej substancji ekonomicznej – badane dokumenty i informacje;
  • odpowiedzialność polskiego płatnika podatku u źródła za nieprawidłowości zidentyfikowane w ramach kontroli podatkowych i celno-skarbowych;
  • praktyczne doświadczenia dotyczące kontroli rezydencji podatkowej podmiotów zagranicznych – weryfikacja miejsca zarządu pomiotów mających polskich udziałowców lub członków zarządu.

Podczas spotkania, w ramach sesji Q&A, odpowiemy również na pytania zgłaszane przez Państwa. Zachęcamy do ich przesyłania na adres: kacper.stefanowicz@rymarz-zdort.com do dn. 22 listopada 2022 r.

W celu dokonania rejestracji prosimy o kliknięcie w poniższy link: Rejestracja 

Zobacz więcej

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania

9 maja 2024

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bridgepoint przy transakcji sprzedaży 100% akcji grupy Smyk na rzecz Michała Groma, Macieja Zużałka oraz funduszu AMC, którym zarządza Accession Capital Partners...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!