Transakcje i projekty

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym American Heart of Poland przy przejęciu kontroli nad Grupą Scanmed w Polsce

7 maja 2024 r.

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy American Heart of Poland Group  przy przejęciu od Abris Capital Partners kontroli nad Grupą Scanmed.

Przejęcie kontroli nad Grupą Scanmed to kolejny ważny etap w realizacji strategii rozwoju Grupy American Heart of Poland w Polsce oraz Gruppo San Donato Italy „GSD” i GKSD Srl, (której American Heart of Poland jest częścią).  Przejęcie Grupy Scanmed przyczyni się do podwojenia skali działalności American Heart of Poland w sektorze publicznej opieki zdrowotnej. American Heart of Poland znacząco zwiększy również swój zasięg terytorialny, oferując po połączeniu opiekę medyczną dla 500 000 pacjentów rocznie.

Grupa Scanmed jest wiodącym operatorem medycznym pod względem zakresu świadczonych usług, które obejmują podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz leczenie szpitalne. Grupa Scanmed oferuje opiekę medyczną w blisko 40 lokalizacjach w całej Polsce. Scanmed prowadzi sieć ośrodków kardiologicznych, trzy szpitale wielospecjalistyczne – Szpital św. Rafała w Krakowie, Szpital Rudolfa Weigla w Blachowni i Ars Medical w Pile oraz specjalistyczne szpitale jednoprofilowe: gastroenterologii, okulistyki i ortopedii. Dodatkowo, Scanmed prowadzi centra medyczne oferujące świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostyki oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Grupa American Heart of Poland jest największym niezależnym dostawcą kompleksowej opieki sercowo-naczyniowej w Europie i jednym z największych prywatnych dostawców usług medycznych w Polsce. W ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej Grupa zapewnia pacjentom w ponad 20 ośrodkach medycznych kompleksową, wielospecjalistyczną opiekę medyczną, łączącą edukację zdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację w zakresie chorób cywilizacyjnych. Realizuje rocznie 73 000 hospitalizacji, związanych w szczególności z zabiegami wieńcowymi, zaburzeniami rytmu i przewodzenia oraz niewydolnością serca. American Heart of Poland jest częścią Gruppo San Donato, która jest największą włoską prywatną grupą z branży opieki zdrowotnej i wiodącą europejską grupą z branży opieki zdrowotnej. GKSD zarządza zróżnicowanym portfelem spółek działających we Włoszech, w wielu sektorach, w tym na rynku nieruchomości, inżynierii, energetyce, zakupach i doradztwie w zakresie opieki zdrowotnej.

Pracami zespołu transakcyjnego kierował Paweł Zdort (managing partner). W skład zespołu weszli: Małgorzata Deruś (senior associate), Małgorzata Banaszkiewicz (senior associate), Szymon Marciniak (associate) oraz Alicja Szymańska (associate).

Transakcja wymaga zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradztwo w zakresie postępowania w przedmiocie uzyskania zgody świadczy zespół w składzie: Iwona Her (partner), Tomasz Kordala (senior associate), Karolina Chudy (associate) i Justyna Niezgoda (associate).

Członkowie zespołu

Paweł Zdort

Paweł Zdort

Partner zarządzający

Paweł Zdort
Iwona Her

Iwona Her

Partner

Iwona Her
Małgorzata Deruś

Małgorzata Deruś

Senior Associate

Małgorzata Deruś

Małgorzata Banaszkiewicz

Senior Associate

Małgorzata Banaszkiewicz
Tomasz Kordala

Tomasz Kordala

Senior Associate

Tomasz Kordala
Alicja Szymańska

Alicja Szymańska

Associate

Alicja Szymańska
Justyna Niezgoda

Justyna Niezgoda

Associate

Justyna Niezgoda
Karolina Chudy

Karolina Chudy

Associate

Karolina Chudy

Szymon Marciniak

Associate

Szymon Marciniak

Zobacz więcej

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania

9 maja 2024

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bridgepoint przy transakcji sprzedaży 100% akcji grupy Smyk na rzecz Michała Groma, Macieja Zużałka oraz funduszu AMC, którym zarządza Accession Capital Partners...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!