Transakcje i projekty

Rymarz Zdort numerem 1 wśród kancelarii prawnych w Polsce pod względem liczby i wartości transakcji według Mergermarket Global & Regional M&A Report za pierwszy kwartał 2022 r.

28 kwietnia 2022 r.

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria Rymarz Zdort utrzymała swoją czołową pozycję w Mergermarket Global and Regional M&A League Tables 1Q22 – Legal Advisors. Jesteśmy kancelarią nr 1 w Polsce pod względem liczby transakcji oraz nr 1 pod względem wartości transakcji. Doradzaliśmy przy 8 transakcjach o łącznej wartości około 1,2 mld USD. Jesteśmy również jedyną niezależną polską kancelarią prawną plasującą się w „TOP 10” pod względem wartości transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Mergermarket dostarcza informacje, dane i analizy oraz przedstawia kompleksowy i wszechstronny obraz globalnych transakcji fuzji i przejęć. Cieszymy się, że transakcje, przy których doradzamy, są za każdym razem klasyfikowane jako najbardziej znaczące transakcje na rynku.

W pierwszym kwartale 2022 roku doradzaliśmy przy transakcji, która była jedną z najbardziej złożonych i wymagających, jakie kancelaria prowadziła w ostatnich latach, ze względu na jej ogromną złożoność i zaangażowanie dużej liczby podmiotów, z którymi prowadziliśmy równoległe negocjacje. Kancelaria Rymarz Zdort wspierała Grupę LOTOS S.A. w realizacji środków zaradczych określonych w warunkowej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A. Odnośnie tych właśnie środków zaradczych mieliśmy okazję doradzać Grupie LOTOS S.A. przy sporządzaniu i negocjowaniu szeregu warunkowych umów sprzedaży udziałów, na podstawie których Grupa LOTOS zbędzie następujące udziały na rzecz podmiotu kontrolowanego przez Saudi Aramco:

  • 30% udziałów w spółce LOTOS Asfalt sp. z o.o., która będzie prowadzić rafinerię w Gdańsku;
  • 100% udziałów w spółce, do której przed zamknięciem transakcji zostanie wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa hurtowej sprzedaży paliw prowadzona obecnie przez LOTOS Paliwa sp. z o.o.; oraz
  • 50% udziałów w spółce LOTOS-Air BP Polska sp. z o.o.

Doradzaliśmy ponadto Grupie LOTOS w związku z negocjowaniem umowy sprzedaży 417 stacji paliw na rzecz MOL – węgierskiego przedsiębiorstwa przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego. Wspieraliśmy również Grupę LOTOS przy realizacji warunkowej umowy sprzedaży na rzecz spółki z grupy Unimot S.A. 100% akcji LOTOS Terminale S.A., podmiotu prowadzącego działalność w zakresie logistyki paliwowej (stacje paliw). I na koniec, doradzaliśmy Grupie LOTOS przy zawarciu warunkowej umowy sprzedaży na rzecz Rossi Biofuel Zrt. wszystkich udziałów w spółce LOTOS Biopaliwa.

Doradzaliśmy również Ten Square Games S.A. przy nabyciu pakietu 24,8% udziałów w polskiej spółce Gamesture sp. z o.o.; Grupie Polcom przy zawarciu częściowego układu z konsorcjum kredytodawców i jej późniejszej fuzji z Volumetric Building Companies oraz Innova Capital przy sprzedaży 100% udziałów w Trimo na rzecz belgijskiej spółki Recticel.

Nasi prawnicy doradzali również sprzedającym Grupę Alseva przy podpisaniu umowy inwestycyjnej z Sunly, grupą inwestycyjną z krajów bałtyckich i Norwegii. Ponadto kancelaria Rymarz Zdort doradzała HigoSense, warszawskiemu dostawcy cyfrowej opieki zdrowotnej, oraz jego założycielom w związku z rundą finansowania Serii A o wartości 5 milionów euro, przeprowadzoną przez Cogito Capital Partners, w której uczestniczyli dotychczasowi inwestorzy wczesnego stadium rozwoju projektu. Wśród innych klientów, jaki doradzał zespół Rymarz Zdort znalazła się firma Electrum w związku z negocjacjami szeregu umów związanych z joint venture pomiędzy Electrum i Nofar Europe.

Chcielibyśmy podziękować naszym klientom za umożliwienie nam współudziału w tak ciekawych projektach oraz za ich nieustające zaufanie i wsparcie, które dodają nam pozytywnej energii i motywują do ciężkiej pracy i świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie. Sukces można osiągnąć jedynie dzięki dobrej organizacji i wierze w skuteczność zespołu. Nasza kancelaria jest tego najlepszym dowodem.

Zobacz więcej

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!