Agata Cichocka

Associate

Agata Cichocka, associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz członek praktyki Life Sciences.

Doświadczenie i wykształcenie:

Doradza przedsiębiorcom działającym ma rynku żywnościowym i farmaceutycznym, w szczególności w zakresie zapewnienia dostępu do terapii i refundacji, wspierając klientów na wszystkich etapach postępowania.

W zakresie prawa żywnościowego doradzała klientom w postępowaniach prowadzonych przed organami inspekcji sanitarnej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym w postępowaniach dot. wprowadzania do obrotu suplementów diety a także ich reklamy.

Świadczyła także wsparcie prawne podmiotom aptecznym oraz uczestniczyła w projektach związanych z nabyciem spółek/przedsiębiorstw, przeprowadzając badania due dilligence.

Agata dodatkowo zdobyła doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej i umów opartych o general contract law w jednej z międzynarodowych firm farmaceutycznych.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie Agata jest w trakcie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!