Jakub Stebelski  

Associate

Jakub Stebelski

Jakub Stebelski, adwokat, associate w departamencie rozwiązywania sporów kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz członek zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażu. 

Doświadczenie i wykształcenie:  

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie aplikacji adwokackiej zdobywał doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych. Podczas dotychczasowej praktyki zawodowej uczestniczył w szerokim zakresie postępowań sądowych, zarówno cywilnych, w szczególności w przedmiocie dochodzenia roszczeń z tytułu nienależycie wykonanych zobowiązań, jak i karnych oraz sądowo-administracyjnych.

Posiada również doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie wsparcia w zarządzaniu projektami, w szczególności informatycznymi oraz infrastrukturalnymi. Brał udział w negocjowaniu wielu umów obrocie gospodarczym, a także sporządzał opinie prawne z zakresu krajowego i europejskiego prawa gospodarczego.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!