Jakub Szewczak

Associate

Jakub Szewczak

Jakub Szewczak, adwokat oraz associate w departamencie rozwiązywania sporów kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w sporach cywilnych i gospodarczych oraz w sprawach karnych. Doradza spółkom z wielu sektorów, w tym z branży energetycznej, naftowo-gazowej, nieruchomościowej, bankowości, usług finansowych i tworzenia gier.

Doradzał przy licznych sporach cywilnych, gospodarczych i regulacyjnych oraz uczestniczył w postępowaniach sądowych z zakresu prawa ochrony środowiska. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje spory związane z transakcjami fuzji i przejęć, w tym dotyczące roszczeń z tytułu naruszenia oświadczeń i zapewnień oraz roszczeń o wypłatę dodatkowego świadczenia, tzw. earn-out, a także spory korporacyjne związane z uchwałami zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy) oraz spory dotyczące odpowiedzialności członków organów spółek handlowych. Jakub posiada również doświadczenie w sporach dotyczących zmian klimatycznych. Reprezentował klientów przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych krajowych i międzynarodowych (w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) i Instytutem Arbitrażowym Sztokholmskiej Izby Handlowej (SCC).

Jego doświadczenie w zakresie spraw karnych obejmuje doradztwo w związku ze znanymi sprawami karnymi, w których reprezentował zarówno strony pokrzywdzone, jak i podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw. Doradzał w sprawie postępowań karnych dotyczących działań na szkodę spółek, oszustw (w tym oszustw dokonywanych w obrocie papierami wartościowymi), łapownictwa i ujawniania informacji niejawnych.

Ponadto Jakub ma doświadczenie w zakresie wprowadzania wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu łapownictwa, korupcji oraz prania brudnych pieniędzy w celu ograniczenia ryzyka odpowiedzialności karnej.

W 2019 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Emory University oraz Georgia State University. Wpis na listę adwokatów uzyskał w 2023 roku.

Powiązane aktualności
Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!