Jerzy Rostworowski

Counsel

Jerzy Rostworowski, adwokat, counsel w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz członek praktyki bankowości i finansów.

Specjalizuje się w prawie bankowości i finansów oraz w transakcjach związanych z finansowaniem dłużnym. Doradzał kredytodawcom oraz kredytobiorcom przy licznych krajowych oraz międzynarodowych transakcjach finansowania, w szczególności w skomplikowanych transakcjach finansowania lewarowanego, w tym finansowania akwizycyjnego oraz refinansowania  istniejącego zadłużenia. Pracował również przy publicznych oraz prywatnych emisjach obligacji oraz projektach restrukturyzacji pozasądowej. Jego doświadczenie obejmuje ponadto świadczenie doradztwa w finansowych aspektach transakcji fuzji i przejęć, w tym na rzecz funduszy private equity.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 roku oraz kurs prawa amerykańskiego zorganizowany we współpracy z Catholic University of America Columbus School of Law. Był również uczestnikiem organizowanego przez te uczelnie międzynarodowego letniego programu szkoleń w zakresie prawa gospodarczego i handlowego. Wpis na listę adwokatów uzyskał w 2019 roku.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!