Krzysztof Sajchta jest adwokatem i partnerem w departamencie rozwiązywania sporów kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie:

Krzysztof Sajchta specjalizuje się w prawie procesowym, w tym w prawie karnym, cywilnym i gospodarczym, oraz w arbitrażu międzynarodowym. Doradza spółkom działającym m.in. w branży transportowej, nieruchomości, energetycznej, dóbr konsumenckich, spożywczej oraz farmaceutycznej.

Jego doświadczenie w międzynarodowym arbitrażu obejmuje doradztwo na rzecz koncernu naftowo‑gazowego w dwóch postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie Regulaminu Arbitrażu UNCITRAL dotyczących zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany na podstawie kontraktu długoterminowego, a także doradztwo na rzecz polskiego wykonawcy EPC w postępowaniu arbitrażowym przed Międzynarodową Izbą Handlową (ICC) w związku ze sporem pomiędzy inwestorem a wykonawcą, dotyczącym realizacji kontraktu budowlanego. Krzysztof Sajchta doradzał również w sporach arbitrażowych pomiędzy państwami a inwestorami na podstawie umów o ochronie i popieraniu inwestycji.

Doradzał wielu klientom w sporach cywilnych i gospodarczych. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje m.in. reprezentowanie polskich firm budowlanych w sporze ze Skarbem Państwa oraz niektórymi podwykonawcami tych firm w związku z budową Stadionu Narodowego w Warszawie; reprezentację inwestora w związku z roszczeniami finansowymi i terminowymi stron kontraktu budowlanego związanego z inwestycją polegającą na budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; reprezentację polskiego wykonawcy EPC w związku z roszczeniami finansowymi podwykonawcy dotyczącymi inwestycji realizowanej na podstawie umowy o budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie; reprezentację szeregu klientów w sporach korporacyjnych związanych z zaskarżaniem uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz w sporach dotyczących odpowiedzialności członków organów spółek; a także reprezentację wielu klientów w sporach cywilnych o naruszenie dóbr osobistych, w tym w precedensowej sprawie dotyczącej naruszenia dóbr osobistych podmiotu przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK).

Doświadczenie Krzysztofa Sajchty w zakresie postępowań administracyjnych i sporów regulacyjnych obejmuje m.in. reprezentację klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) i wynikających z nich postępowaniach przed sądami administracyjnymi; w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i wynikających z nich postępowaniach odwoławczych przed sądami, dotyczących kar pieniężnych nałożonych przez UOKiK; a także w postępowaniach przed inspektorami nadzoru budowlanego i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Jego doświadczenie w zakresie postępowań karnych obejmuje znane sprawy karne gospodarcze, w których reprezentował zarówno strony pokrzywdzone, jak i podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, takich jak m.in. przestępstwa giełdowe, wykorzystywanie poufnych informacji (insider trading) lub nadużycia na rynku.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2009 roku, a w 2013 roku uzyskał wpis na listę adwokatów.

Rankingi i nagrody:

Krzysztof w prestiżowym rankingu Chambers and Partners Global Guide 2024 został wyróżniony w kategorii „Up and Coming” w dziedzinie rozwiązywania sporów. Natomiast w rankingu prawniczym The Legal 500  jest rekomendowanym prawnikiem w dziedzinach prawa karnego gospodarczego, rozwiązywania sporów oraz energetyki i zasobów naturalnych.

Powiązane aktualności

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił w całości jako bezzasadną skargę Gazprom o uchylenie korzystnego dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wyroku Trybunału Arbitrażowego z dnia 30 marca 2020 r.

11 marca 2022

Miło nam poinformować, że Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił w całości jako bezzasadną skargę PAO Gazprom i OOO Gazprom Export o uchylenie korzystnego dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic...

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił w całości jako bezzasadną skargę Gazprom o uchylenie korzystnego dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wyroku Trybunału Arbitrażowego z dnia 30 marca 2020 r.

Bank Pekao przejmuje prawa majątkowe i zobowiązania Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyzacji

4 stycznia 2021

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Bankowi Pekao przy transakcji przejęcia praw majątkowych i zobowiązań Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyz...

Bank Pekao przejmuje prawa majątkowe i zobowiązania Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyzacji

PGNiG wygrywa postępowanie arbitrażowe przeciwko Gazpromowi dotyczące obniżenia ceny za gaz dostarczany na podstawie Kontraktu Jamalskiego

1 lipca 2020

Kancelaria Rymarz Zdort reprezentowała spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”) w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export („Gazprom”), dotyczącym obni...

PGNiG wygrywa postępowanie arbitrażowe przeciwko Gazpromowi dotyczące obniżenia ceny za gaz dostarczany na podstawie Kontraktu Jamalskiego
Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!