Transakcje i projekty

Bank Pekao przejmuje prawa majątkowe i zobowiązania Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyzacji

4 stycznia 2021 r.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Bankowi Pekao przy transakcji przejęcia praw majątkowych i zobowiązań Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyzacji.

Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie przymusowej restrukturyzacji Idea Bank stanowi pierwsze w historii zastosowanie instrumentów przymusowej restrukturyzacji (tzw. resolution) wobec polskiego banku komercyjnego notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ramach transakcji Bank Pekao przejął prawa majątkowe w postaci przedsiębiorstwa oraz zobowiązania Idea Banku z wyłączeniami wskazanymi w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wartość przejętych przez Bank Pekao zobowiązań wynosi 14,6 mld PLN.

W celu pokrycia różnicy między wartością przejmowanych zobowiązań a wartością przejmowanych praw majątkowych Bank Pekao otrzymał od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wsparcie w postaci dotacji. Ponadto Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzielił Bankowi Pekao gwarancji pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi lub zobowiązaniami.

W związku z tą precedensową transakcją kancelaria Rymarz Zdort świadczyła kompleksowe usługi prawne na rzecz Banku Pekao oraz była odpowiedzialna za przygotowanie całości dokumentacji transakcyjnej.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali dr hab. Łukasz Gasiński, partner z departamentu korporacyjnego, kierujący praktyką regulacyjną oraz Magdalena Pyzik-Waląg, partner z departamentu korporacyjnego, kierująca praktyką restrukturyzacji i upadłości oraz transakcji na aktywach trudnych.

W skład zespołu transakcyjnego weszli Jerzy Bombczyński, counsel w departamencie korporacyjnym, członek zespołu bankowości i finansów oraz praktyki restrukturyzacji i upadłości, Anna Krzanicka-Burda, senior associate w departamencie korporacyjnym oraz członek praktyki restrukturyzacji i upadłości, Szymon Cieniawski, associate w departamencie korporacyjnym oraz członek praktyki regulacyjnej, Anna Aranowska, associate w departamencie korporacyjnym oraz członek praktyki regulacyjnej oraz Aneta Kmoch, associate w departamencie procesowym.

Iwona Her, partner w departamencie korporacyjnym, kierująca praktyką ochrony konkurencji wspierała zespół w zakresie kwestii dotyczących pomocy publicznej oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Dodatkowo w Transakcji doradzali następujący specjaliści: Marcin Chyliński, partner w departamencie korporacyjnym, dr Jakub Zagrajek, partner w departamencie korporacyjnym, Monika Kierepa, partner w departamencie korporacyjnym oraz Krzysztof Sajchta, partner w departamencie procesowym.

Członkowie zespołu

Łukasz Gasiński

dr hab. Łukasz Gasiński

Partner

dr hab. Łukasz Gasiński
Magdalena Pyzik-Waląg

Magdalena Pyzik-Waląg

Partner

Magdalena Pyzik-Waląg
Szymon Cieniawski

Szymon Cieniawski

Senior Associate

Szymon Cieniawski

Anna Aranowska

Associate

Anna Aranowska
Iwona Her

Iwona Her

Partner

Iwona Her
Jakub Zagrajek

dr Jakub Zagrajek

Partner

dr Jakub Zagrajek
Krzysztof Sajchta

Krzysztof Sajchta

Partner

Krzysztof Sajchta

Zobacz więcej

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania

9 maja 2024

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bridgepoint przy transakcji sprzedaży 100% akcji grupy Smyk na rzecz Michała Groma, Macieja Zużałka oraz funduszu AMC, którym zarządza Accession Capital Partners...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!