Łukasz Żak

Partner


Komitet zarządzający

Łukasz Żak

Łukasz Żak jest adwokatem i partnerem w departamencie rozwiązywania sporów kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w cywilnym, korporacyjnym i gospodarczym prawie procesowym. Jego praktyka obejmuje w szczególności dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia umów handlowych i kontraktów budowlanych, wynikłe z transakcji M&A spory z tytułu złożonych oświadczeń i zapewnień, a także spory korporacyjne dotyczące uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy i związane z odpowiedzialnością członków organów spółek handlowych. Ma bogate doświadczenie w dziedzinie zabezpieczania roszczeń majątkowych i niemajątkowych. Doświadczenie procesowe Łukasza Żaka obejmuje w szczególności: reprezentację polskiego narodowego przewoźnika kolejowego w szeregu sporów dotyczących naruszenia umowy handlowej o wartości ponad 50 mln zł, reprezentację jednej z największych polskich firm energetycznych w związku ze sporem budowlanym z konsorcjum wykonawców o wartości ponad 100 mln zł, doradztwo na rzecz jednej z wiodących grup budowlanych w Polsce i generalnego wykonawcy w związku z zarzucanymi wadami budowlanymi pasa startowego lotniska, reprezentację inwestora private equity w sporze z byłym właścicielem i prezesem znanej kliniki urody, reprezentację akcjonariuszy większościowych wiodącego producenta wody mineralnej w Polsce w sporze z byłym akcjonariuszem spółki, a także reprezentację instytucji Skarbu Państwa w sporze dotyczącym nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień złożonych w umowie sprzedaży akcji.

Ponadto Łukasz Żak ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w arbitrażu krajowym, w szczególności w sporach wynikających z transakcji M&A. Ostatnio doradzał wiodącej polskiej spółce produkującej żywność i towary konsumpcyjne w postępowaniu eksperckim przed Międzynarodową Izbą Handlową (International Chamber of Commerce, ICC), a także reprezentował klientów w szeregu postępowań arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (KIG).

Łukasz Żak z powodzeniem reprezentował klientów w mediacjach pozasądowych dotyczących między innymi sporów na tle transakcji M&A, roszczeń z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz szeregu sporów budowlanych.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1999 roku i w tym samym roku rozpoczął współpracę z kancelarią. Wpis na listę adwokatów uzyskał w 2003 roku.

Rankingi i nagrody:

W prestiżowym rankingu prawniczym, The Legal 500, Łukasz Żak od 2019 roku jest rekomendowany w dziedzinie rozwiązywania sporów.

Powiązane aktualności
Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!