Maciej Wiśniewski

Associate

Maciej Wiśniewski, adwokat, associate w dziale korporacyjnym oraz członek zespołu prawa restrukturyzacji i upadłości kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w prowadzeniu sądowych postępowań spornych, w tym postępowań gospodarczych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo przedprocesowe oraz restrukturyzację pozasądową. Usługi doradztwa prawnego oraz zastępstwa negocjacyjnego lub procesowego świadczył na rzecz podmiotów m.in. z branży bankowej, finansowej, maklerskiej, lotniczej, hutniczej, HoReCa oraz sektora publicznego.

W 2016 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w 2014 roku uzyskał tytuł magistra na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2020 roku adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!