Magdalena Krasińska

Counsel

Magdalena Krasińska

Magdalena Krasińska, radca prawny oraz counsel w departamencie rozwiązywania sporów kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie:

Magdalena Krasińska specjalizuje się w prawie procesowym – cywilnym i gospodarczym, a także w prawie administracyjnym. Ma bogate doświadczenie w sporach z zakresu prawa prasowego oraz ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, prawa pracy, nieruchomości oraz prawa ochrony środowiska. Jej praktyka obejmuje w szczególności dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych (m.in. dobrego imienia, renomy, godności, prywatności czy wizerunku), w tym także przeciwko dziennikarzom i wydawcom. Preferencje zawodowe Magdaleny Krasińskiej koncentrują się również wokół zagadnień związanych z instytucją sprostowania prasowego. Ponadto Magdalena Krasińska uczestniczyła w transakcjach związanych z inwestycjami budowlanymi. Jej doświadczenie procesowe obejmuje dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia złożonych umów handlowych i kontraktów budowlanych, w tym reprezentację jednej z największych polskich firm energetycznych w sporze budowlanym o wartości ponad 100 mln zł. W zakresie prawa ochrony środowiska doradzała przy inwestycjach, których realizacja była kwestionowana przez organizacje ekologiczne, w tym z powodzeniem reprezentowała polską firmę energetyczną w postępowaniach sądowo-administracyjnych dotyczących stwierdzenia nieważności postanowienia przedłużającego ważność tzw. decyzji środowiskowej. Magdalena Krasińska ma dodatkowo bogate doświadczenie w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej. Doradzała klientom w sprawach dotyczących sposobu rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, jak również z sukcesem reprezentowała klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach skarg o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg na bezczynność organów administracji publicznej.

Magdalena Krasińska doradza firmom działającym w wielu branżach gospodarki, w tym w branży transportowej, energetycznej, budowlanej, nieruchomości oraz bankowej. Występowała przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi, na czele z Naczelnym Sądem Administracyjnym. Z powodzeniem reprezentowała klientów w mediacjach w sprawach cywilnych dotyczących między innymi ochrony dóbr osobistych oraz roszczeń wynikających ze sporów budowlanych, jak również w mediacji przed sądem administracyjnym dotyczącej udostępnienia informacji publicznej.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2005 roku. Jest także absolwentką Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpis na listę radców prawnych uzyskała w 2010 roku.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!