Magdalena Krupa

Associate

Magdalena Krupa, associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz członek praktyki Life Sciences.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu obszaru ochrony zdrowia, w szczególności związanych z postępowaniem refundacyjnym oraz reklamą produktów leczniczych. Jest również zaangażowana w bieżącą obsługę firm farmaceutycznych, w tym firm innowacyjnych.

Absolwentka kierunku Prawo oraz studiów licencjackich Prawo własności intelektualnej i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada także tytuł magistra prawa francuskiego Uniwersytetu w Orleanie.

Członkini I Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie działającej na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach. Studentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS na kierunku Prawa zwierząt.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!