Marcin Cwener jest adwokatem oraz counselem w departamencie ochrony danych osobowych kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Jest inspektorem ochrony danych i odpowiada za wdrożenia i utrzymanie zgodności RODO w największych podmiotach w branży energetycznej, w branży produkcyjnej i jednej z największych instytucji finansowych w Polsce. Brał udział w wielu prestiżowych projektach w obszarze ubezpieczeń należności i wywiadowni gospodarczych, a także dla branży telekomunikacyjnej i HR.

W przeszłości był pracownikiem Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie skarg na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. W latach 2013-2017 ekspert ds.  ochrony danych osobowych w jednej z wiodących firm konsultingowych w Warszawie oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach z branży finansowej, handlowej i produkcyjnej. Jest audytorem wewnętrznym ISO 27001. Pracuje zgodnie z metodologią Agile. Autor licznych publikacji nt. ochrony danych osobowych i RODO. Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Ochrony Danych Osobowych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykłada na studiach podyplomowych w WSB w Poznaniu na kierunku inspektor ochrony danych i MBA.

Powiązane aktualności
Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!