Mikołaj Pugowski

Associate

Mikołaj Pugowski, aplikant radcowski, associate w departamencie rozwiązywania sporów Kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie:

Mikołaj specjalizuje się w sporach sądowych oraz arbitrażowych, w tym w sporach z zakresu prawa cywilnego oraz handlowego. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy sporach dotyczących transakcji fuzji i przejęć, sporach korporacyjnych oraz sporach związanych z procesem inwestycyjnym, a także przy postępowaniach arbitrażowych. Doradzał również przy postępowaniach karnych dotyczących przestępstw gospodarczych. Przed dołączeniem do kancelarii, pracował w dziale postępowań sądowych warszawskiego biura największej międzynarodowej kancelarii prawnej.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2022 r. Studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Leuven. Podczas studiów był pięciokrotnym laureatem stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów. W ramach współpracy ze Studencką Poradnią Prawną UJ pełni nadzór i opiekę merytoryczną nad studentami świadczącymi pomoc prawną w Sekcji Prawa Cywilnego.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!