Paulina Kolowca

Associate

Paulina Kolowca, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz członek praktyki restrukturyzacji i upadłości.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w transakcjach oraz w prawie korporacyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z rynkiem finansowym oraz w sprawach gospodarczych. Reprezentuje wierzycieli oraz dłużników w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych na wszystkich etapach postępowania, w tym również w pozasądowych negocjacjach.

Brała udział w licznych transakcjach dotyczących nabywania oraz zbywania aktywów trudnych od podmiotów upadłych bądź zagrożonych upadłością, w tym również w sprawach z opcją przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących osobistej odpowiedzialności reprezentantów spółek, postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, jak również sprawach zmierzających do uznania czynności prawnych dotyczących majątku dłużnika za bezskuteczne wobec wierzyciel.

Świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstw, spółek osobowych, jak i kapitałowych, w organizacji oraz przekształceń struktur biznesu, a także w rozwiązywaniu sporów pomiędzy wspólnikami.

Występowała przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnym, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doświadczony mediator sądowy oraz mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu Cen transferowych i Zarządzania podatkami oraz studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Aktywny członek Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Powiązane aktualności
Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!