Paweł Wieczorek

Associate

Paweł Wieczorek, associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta oraz członek praktyki prawa pracy oraz podatków osobistych.

Doświadczenie i wykształcenie:

Paweł doradza w obszarze szeroko rozumianego prawa zatrudnienia. Specjalizuje się zarówno w indywidualnych oraz zbiorowych stosunkach pracy, jak i zatrudnieniu niepracowniczym. Bierze udział w projektach dotyczących elastycznych form zatrudnienia, restrukturyzacji czy przejścia zakładu pracy. Opracowuje zakładowe akty prawa pracy oraz polityki wewnętrzne. Ponadto wspiera pracodawców w rozwiązywaniu codziennych problemów kadrowych, świadcząc doradztwo w zakresie prawa pracy na każdym etapie stosunku pracy, a także na etapie sądowym. Paweł uczestniczy również w transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach private equity, w tym w badaniach prawnych due diligence.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2023 roku. W ich trakcie był nagradzany Stypendium Rektora dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe. Aktywnie działał także w organizacjach studenckich, w szczególności jako członek interdyscyplinarnego seminarium Colloquium Legale oraz prezes Koła Naukowego Prawa Procesowego. Jest autorem artykułów zawartych w monografiach wydanych przez Wolters Kluwer oraz C.H. Beck, a także uczestnikiem licznych konferencji prawnonaukowych.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!