Piotr Szewczyk

Associate

Piotr Szewczyk, adwokat, associate w dziale korporacyjnym oraz członek praktyki prawa restrukturyzacji i upadłości kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych oraz polubownych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów z udziałem instytucji finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w Kancelarii Senatu RP. 

Reprezentował banki w sporach dotyczących kredytów waloryzowanych kursem walut obcych, a także wspierał polskie i zagraniczne spółki w procesie udzielania dotacji na działalność inwestycyjną i badawczo-rozwojową. 

W 2019 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wpis na listę adwokatów uzyskał w 2023 roku.

Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!