Zofia Frydrychowicz jest radcą prawnym i partnerem w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Współkieruje praktyką bankowości i finansów.

Doświadczenie i wykształcenie:

Zofia Frydrychowicz specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie krajowych i międzynarodowych transakcji finansowania dłużnego oraz restrukturyzacji zadłużenia, a także w transakcjach z zakresu bankowości i finansów. Doradzała w wielu projektach, reprezentując zarówno banki, jak i kredytobiorców w ramach różnorodnych transakcji, obejmujących między innymi finansowanie przejęć (acquisition finance), finansowanie projektów (project finance), finansowanie działalności spółek (corporate finance) oraz finansowanie nabycia samolotów (aircraft finance), a także w skomplikowanych transakcjach refinansowania. Ma szerokie doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych oraz emitentów w zakresie przeprowadzania krajowych i zagranicznych ofert obligacji. Doradzała także przy licznych transakcjach nabycia portfeli kredytów w sytuacji nieregularnej (non-performing loans).

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1998 roku, a w 1996 roku kurs prawa francuskiego organizowany przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych Université de Poitiers (Francja). Wpis na listę radców prawnych uzyskała w 2002 roku.

Rankingi i nagrody:

W prestiżowym rankingu publikowanym przez Chambers & Partners w 2015 roku Zofia Frydrychowicz została wyróżniona w kategorii „Other Noted Practitioners” w dziedzinie dłużnych rynków kapitałowych, natomiast w roku 2018 została zaliczona do wąskiego grona znamienitych praktyków (Notable Practitioners) w dziedzinie bankowości i finansów.

Również w innym prestiżowym rankingu rynku prawniczego, The Legal 500, Zofia Frydrychowicz jest rekomendowana od 2014 roku w dziedzinie bankowości i finansów, a od 2019 roku jest wyróżniana w kategorii „Next Generation Partners” w dziedzinie funduszy inwestycyjnych. Z kolei w rankingu IFLR1000 od 2013 roku jest rekomendowana w dziedzinach bankowości i rynków kapitałowych w zakresie dłużnych papierów wartościowych, a od 2018 roku jest zaliczana do grona wysoce cenionych prawników (Highly Regarded) w dziedzinach bankowości i finansów, rynków dłużnych papierów wartościowych oraz w zakresie finansowania nieruchomości.

Powiązane aktualności
Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!