Video Games & Entertainment

Kim jesteśmy

Jesteśmy pierwszym w Polsce zespołem prawniczym świadczącym usługi wyłącznie na rzecz branży gier wideo. Od lat współpracujemy z klientami z branży gier wideo i technologii – dlatego doskonale rozumiemy specyfikę ich działalności oraz rynków, na których funkcjonują. Dzięki temu możemy oferować usługi w pełni dostosowane do konkretnych potrzeb naszych klientów. Dla nas „znajomość branży” to nie tylko kolejny slogan marketingowy: w naszym przypadku oznacza to, że zawsze postrzegamy kwestie prawne i handlowe przez pryzmat konkretnej branży, w której nasi klienci prowadzą działalność.

Nasze podejście

Przez wiele lat pracowaliśmy dla i współpracowaliśmy z innymi firmami prawniczymi i wiemy, kiedy praca prawnika jest, a kiedy nie jest nizebędna dla konkretnego klienta lub konkretnej sprawy. Rozumiemy naszą rolę i wiemy, kiedy i dlaczego obecność prawników może czasami utrudniać, a nie ułatwiać, osiągnięcie przez strony porozumienia w przedmiocie transakcji. Dlatego też zawsze staramy się wnosić do naszych usług rzeczywistą wartość dodaną. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze porady były precyzyjnie opracowane i formułowane w sposób jasny i prosty, tak aby nasi klienci mogli na nich polegać przy skutecznym i efektywnym podejmowaniu świadomych decyzji.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksową obsługę prawną, dzięki czemu możemy „pod jednym dachem” zaspokoić wszystkie potrzeby naszych klientów. Po latach pracy w branży gier wideo postanowiliśmy ukierunkować nasze usługi na najważniejsze obszary, w których nasi klienci szukają wsparcia prawnego.

Umowy handlowe
+

Przeprowadzamy analizę, sporządzamy i negocjujemy umowy B2B, w tym:

 • umowy dotyczące produkcji, rozwoju, publikacji i dystrybucji gier wideo i powiązanych usług;
 • umowy licencyjne oraz umowy cesji i przeniesienia praw własności intelektualnej do gier wideo, zasobów gier wideo i powiązanych materiałów;
 • umowy merchandisingowe (dla towarów tradycyjnych i cyfrowych);
 • umowy dotyczące wykorzystania podobizny lub wizerunku w grach wideo i działaniach marketingowych;
 • umowy partnerskie joint venture dotyczące projektów związanych z grami wideo;
 • umowy o dzieło;
 • umowy agencyjne dotyczące pozyskiwania projektów lub funduszy dla firm z branży gier wideo;
 • umowy dotyczące wykorzystania lub adaptacji praw własności intelektualnej do gier wideo na potrzeby powieści, komiksów i innych utworów
 • umowy licencyjne na korzystanie z wtyczek (np. do Unreal lub Unity) i innych narzędzi; oraz
 • umowy freelancerskie.
Strategia dotycząca praw własności intelektualnej i ich ochrona
+

Zakres naszych usług związanych z własnością intelektualną obejmuje:

 • przygotowywanie zaawansowanych strategii dotyczących wykorzystania praw własności intelektualnej w grach wideo oraz powiązane usługi;
 • wykorzystywanie w innowacyjny sposób aktywów chronionych prawem własności intelektualnej (NFT, blockchain, AI, itp.);
 • weryfikacja treści zasobów gier wideo, fabuły, postaci, muzyki, interfejsu użytkownika, rozgrywki i zasobów marketingowych – w celu zapobiegania naruszeniom praw innych osób;
 • weryfikacja licencji open source – kiedy i jak korzystać z zasobów opartych na licencjach open source oraz jak postępować z licencjami copyleft;
 • ochrona i egzekwowanie praw do marki i własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, nazw domen, wzorów użytkowych i szaty graficznej;
 • zgłaszanie i rejestracja praw własności intelektualnej (w Polsce i innych krajach);
 • umowy o współistnieniu (dotyczące znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających); oraz
 • wdrażanie sztucznej inteligencji (AI) w grach wideo i powiązanych usługach.
Corporate / M&A / VC
+

Świadczymy pełen zakres usług związanych z obsługą korporacyjną oraz transakcjami VC/M&A:

 • tworzenie struktury korporacyjnej w Polsce (spółki holdingowe, nowe podmioty, relokacje i spółki grupy);
 • bieżące doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego;
 • transakcje inwestycyjne typu venture capital:
  • badanie due diligence na zlecenie sprzedawcy,
  • badania due diligence,
  • dokumenty term sheet, oraz
  • negocjowanie warunków w dokumentach transakcyjnych (umowy objęcia akcji, umowy akcjonariuszy itp.);
 • fuzje i przejęcia (transakcje sprzedaży akcji i aktywów);
 • wdrażanie programów motywacyjnych przewidujących przyznanie opcji na akcje pracownikom oraz członkom kadry zarządzającej (programy typu ESOP / MSOP);
 • wewnątrzgrupowe umowy o świadczenie usług; oraz
 • strategie wdrażania zaawansowanych struktur korporacyjnych.
Postępowania sądowe i rozwiązywanie sporów
+

Reprezentujemy naszych klientów gdy dochodzi do naruszenia ich praw lub gdy grozi im potencjalna odpowiedzialność karna, cywilna lub regulacyjna. Świadczymy pełen zakres usług wsparcia w zakresie konstruowania strategii procesowych i przygotowywania akt obrony strony pozwanej, a także wdrażania takich strategii w Polsce i innych krajach. Usługi te obejmują:

 • przygotowywanie i wdrażanie strategii procesowych;
 • przygotowywanie umów ugody z kontrahentami naszych klientów działających w branży gier video;
 • świadczenie doradztwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej do gier wideo, praw dotyczących podziału przychodów (revenue share), kart Steam itp. w przypadku sporów z partnerami biznesowymi (np. z wydawcami);
 • koordynacja transgranicznych postępowań sądowych;
 • obrona przed roszczeniami cywilnymi i karnymi dotyczącymi korzystania z praw osób trzecich, decyzji zarządów, przepisów ogólnych itp.
 • dochodzenie roszczeń przeciwko niewykonującym zobowiązań kontrahentom naszych klientów (tantiemy, przychody z tytułu revenue share, płatności za osiągnięcie kluczowych etapów, itp.)
Kwestie pracownicze i programy motywacyjne
+

Zapewniamy firmom z branży gier wideo kompleksowe doradztwo w zakresie regulacji prawnych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, w tym doradztwo w zakresie:

 • struktury modeli zatrudnienia z perspektywy prawnej;
 • umów o pracę, w szczególności z pracownikami kreatywnymi;
 • kontraktów z poszczególnymi dostawcami usług;
 • rozwiązywania umów z pracownikami;
 • opracowywania i wdrażania polityk i procedur dotyczących zatrudnienia;
 • wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK);
 • realizacji programów motywacyjnych;
 • kwestii prawnych związanych z wykonywaniem pracy zdalnej;
 • oceny i ograniczania ryzyka związanego z kwestiami pracowniczymi;
 • umożliwienia odliczania 50% kosztów uzyskania przychodu; oraz
 • wdrażania programów ulg podatkowych IP Box dla firm z branży gier wideo.
Rynek usług konsumenckich & e-Commerce
+

Stosujemy innowacyjne podejście do świadczenia usług w zakresie regulacyjnych i umownych aspektów gier wideo i powiązanych platform, takich jak:

 • umowy EULA;
 • warunki korzystania z witryn internetowych;
 • warunki świadczenia usług dla platform i aplikacji;
 • warunki sprzedaży dla platform handlu elektronicznego;
 • warunki konkursów i losowań nagród;
 • wdrożenie bramek płatniczych / modeli płatności innych niż FIAT w ramach gier wideo i usług powiązanych;
 • gry w chmurze; oraz
 • platformy streamingowe.
Ochrona prywatności i danych osobowych
+

Zapewniamy pełen zakres wsparcia w zakresie opracowywania całościowego podejścia do przetwarzania danych osobowych przez firmy z branży gier wideo w zakresie:

 • polityki prywatności;
 • banerów/polityk dotyczących plików cookie;
 • kompleksowego wdrożenia RODO w firmie;
 • wdrożenia globalnego systemu ochrony danych dla firmy z branży gier wideo w ramach różnych systemów prawnych (RODO, ustawa CCPA itp.);
 • przetwarzania danych osobowych w grach wideo (kojarzenie graczy, geolokalizacja, profilowanie, agregacja itp;)
 • zgód dotyczących prywatności i innych podstaw prawnych przetwarzania danych;
 • przekazywania danych osobowych na terytorium Unii Europejskiej i poza nią;
 • reprezentacji przed organami odpowiedzialnymi za ochronę prywatności danych;
 • zapewnienia realizacji przez spółkę obowiązków inspektora ochrony danych; oraz
 • analizy ryzyka (DPIA), tj. weryfikacji adekwatności stosowanych środków bezpieczeństwa, w tym w ramach infrastruktury IT.

Klienci, którzy obdarzyli nas zaufaniem

Doradzaliśmy lub reprezentowaliśmy ponad 50 klientów związanych z branżą gier wideo, w tym deweloperów, wydawców, freelancerów, dostawców usług, agencje marketingowe, celebrytów, porting house’y, dostawców kontentu, dostawców usług płatniczych i innych. Nasi klienci to spółki mające siedziby w Polsce, Wielkiej Brytanii, krajach bałtyckich, Stanach Zjednoczonych, Rumunii, Szwecji, Słowacji, Kanadzie, na Ukrainie i w innych krajach.

Poznaj nasz zespół

Jesteśmy prawnikami z wyboru, a z zamiłowania gamerami. Realizując usługi dla naszych klientów, łączymy nasze pasje do prawa i gier.

Michał Pękała

Michał Pękała

Michał jest szefem praktyki Gier Wideo i Branży Rozrywkowej w kancelarii Rymarz Zdort Maruta, prawnikiem z ponad 9-letnim doświadczeniem w branży gier wideo i jednym z pierwszych prawników w Polsce, którzy zaczęli doradzać firmom z tej branży. Michał specjalizuje się w tworzeniu całościowych strategii prawnych dla firm z branży gier wideo oraz projektów gamingowych, począwszy od start-upów, a skończywszy na w pełni ukształtowanych spółkach. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej gier wideo (prawa autorskie, nieuczciwa konkurencja, znaki towarowe), umowach handlowych, transakcjach korporacyjnych i VC/M&A, ochronie danych, handlu elektronicznym i rozwiązywaniu sporów.

Michał doradzał przy najbardziej złożonych projektach gier wideo zrealizowanych na polskim rynku. Jest wieloletnim doradcą fundacji Indie Games Polska i szeregu innych organizacji pozarządowych, a także stałym prelegentem na większości polskich konferencji poświęconych grom wideo (Digital Dragons, GIC, More Than Just a Game, Mastering the Game i Pixel Connect). Jest zapalonym graczem, obecnie gra w STAR WARS Jedi: Survivor.

Dane kontaktowe: +48 662 011 061
e-mail: michal.pekala@rzmlaw.com

Jakub Kowal

Jakub jest prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy i regulacjach kadrowo-personalnych, prawie własności intelektualnej, ochronie danych osobowych i umowach handlowych. Oprócz 20-letniego doświadczenia jako użytkownik branży gier, posiada ponad siedmioletnią praktykę zawodową w dziedzinach prawa, w których się specjalizuje. Jakub doradza klientom podczas transakcji typu venture capital i wspiera studia gier w procesie rozpoczynania działalności na rynku polskim. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kompleksowej analizy umowy z wydawcą, czy opracowania precyzyjnej umowy z pracownikami twojego studia, Jakub jest do twojej dyspozycji.

Dane kontaktowe: + 48 608 039 651
e-mail: jakub.kowal@rzmlaw.com

Paweł Szorc

Paweł jest prawnikiem specjalizującym się w umowach IT i ochronie danych osobowych. Doradzał m.in. przy największych na rynku polskim umowach dotyczących cloud computingu. Ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenie, interesuje się przede wszystkim dynamicznym rozwojem innowacyjnych modeli dostarczania kontentu w branży gier. Jeśli planujesz wypuścić na rynek produkt oparty na modelu subskrypcyjnym lub streamingowym, to właśnie Paweł będzie idealnym doradcą. Prywatnie jest wielkim fanem gier z serii MGS.

Dane kontaktowe: + 48 794 949 552
e-mail: pawel.szorc@rzmlaw.com

Mateusz Kłudczyński

Obszar specjalizacji Mateusza obejmuje pełen zakres zagadnień związanych z własnością intelektualną i umowami handlowymi. Mateusz zapewnia również zespołowi wsparcie organizacyjne w związku z projektami gamingowymi realizowanymi dla naszych klientów. Uważnie śledzi rozwój branży gier i nowych technologii. Prywatnie Mateusz jest zapalonym graczem i muzykiem z rockandrollową duszą.

Dane kontaktowe: +48 796 131 006
email: mateusz.kludczynski@rzmlaw.com

Barnaba Rud-Chlipalski

Barnaba jest prawnikiem w praktyce Gier Wideo i Branży Rozrywkowej. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z branży gamedev znajdujących się w problematycznych sytuacjach, a także doradza klientom w sprawach z zakresu własności intelektualnej, prawa cywilnego i handlowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w działach postępowań sądowych i rozwiązywania sporów w międzynarodowych kancelariach prawnych z tzw. Magic Circle, gdzie był zaangażowany w prowadzenie wielu złożonych postępowań transgranicznych, a także postępowań regulacyjnych i arbitrażowych. Doradzał również w kwestiach prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa, patentów i zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Barnaba był także zaangażowany w badania due diligence w obszarze ochrony własności intelektualnej. Jest też absolwentem sinologii i ukończył kurs prawa brytyjskiego organizowany przez British Law Centre. Prywatnie jest wielkim fanem gier „AAA” z rozbudowaną fabułą.

Dane kontaktowe: +48 538 238 661
email: barnaba.rud-chlipalski@rzmlaw.com

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!