Alerty

Nowy Kodeks Etyki Lekarskiej – nowe zasady współpracy z przemysłem farmaceutycznym

24 maja 2024 r.

18 maja 2024 r. Nadzwyczajny XVI Krajowy Zjazd Lekarzy uchwalił nowy Kodeks Etyki Lekarskiej. Wśród zapisów dotyczących zasad etyki i wykonywania zawodu lekarza znalazły się m.in. przepisy dotyczące zasad współpracy lekarzy z przemysłem farmaceutycznym – w szczególności z producentami produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Nowe brzmienie kodeksu zakłada:

  • zakaz przyjmowania przez lekarza korzyści od przedstawicieli przemysłu medycznego, jeżeli może to ograniczyć obiektywizm jego opinii zawodowych lub podważyć zaufanie do zawodu lekarza;
  • obowiązek ustalania wynagrodzenia za wykonaną pracę, prowadzenie szkoleń i badań w sposób współmierny do wykonanej pracy;
  • obowiązek podejmowania przez lekarza współpracującego z przemysłem decyzji klinicznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej i działania w najlepszym interesie pacjentów i osób biorących udział w badaniach;
  • obowiązek ujawniania słuchaczom wykładów oraz redaktorom publikacji wszelkich związków z producentami leków lub wyrobów medycznych, otrzymanych subwencji z ich strony oraz innych korzyści mogących być przyczyną konfliktu interesów;
  • obowiązek weryfikacji czy badania sponsorowane przez producentów leków lub wyrobów medycznych, w których lekarz ma uczestniczyć są prowadzone zgodnie z zasadami etyki prowadzenia badań naukowych;
  • zakaz uczestniczenia w badaniach naukowych, których wyłącznym celem jest promocja produktów;
  • obowiązek ujawniania powiązań lekarza z producentem leków lub wyrobów medycznych pacjentom, którzy mają być poddani badaniom sponsorowanym przez tego producenta;
  • zakaz przyjmowania wynagrodzenia od producentów leków lub wyrobów medycznych za samo skierowanie pacjenta na badania prowadzone lub sponsorowane przez producenta leków lub wyrobów medycznych;
  • obowiązek przeciwdziałania nierzetelnemu przedstawiania wyników badań prowadzonych na zlecenie producentów leków lub wyrobów medycznych, w których lekarz brał udział.

Jednocześnie zmiany objęły także zasady wykorzystywania wizerunku lekarzy do celów komercyjnych. Dotychczasowy przepis zakazujący używanie nazwiska i wizerunku lekarza dla celów komercyjnych został zastąpiony zakazem wykorzystywania autorytetu lekarza do promowania usług niezwiązanych z wykonywaniem zawodu lekarza, co może mieć zasadniczy wpływ na udział lekarzy w działaniach promocyjno-reklamowych nie tylko na rynku farmaceutycznym.

Biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany zasadne wydaje się zweryfikowanie wewnętrznych zasad współpracy producentów leków i wyrobów medycznych z lekarzami.

Pełna treść nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej dostępna jest pod linkiem.

Członkowie zespołu

Tomasz Kaczyński

Partner

Tomasz Kaczyński

dr Paweł Kaźmierczyk

Senior Associate

dr Paweł Kaźmierczyk

Więcej alertów

Ustawa o ochronie sygnalistów z podpisem Prezydenta

21 czerwca 2024

Ustawa o ochronie sygnalistów została już podpisana przez Prezydenta. Oznacza to, że lada moment zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, a obowiązki z zakresu zgłoszeń wewnętrznych wejdą w życie dla ...

Ustawa o ochronie sygnalistów z podpisem Prezydenta

Prawo pracy poza zakresem ustawy o sygnalistach

14 czerwca 2024

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów i czeka ona już jedynie na podpis Prezydenta! Projektowana ustawa ma nałożyć obowiązek wdrożenia lokalnych procedur i poufnych kanałów zgł...

Prawo pracy poza zakresem ustawy o sygnalistach
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!