Transakcje i projekty

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Pepco Group N.V. przy refinansowaniu w wysokości 740 mln EUR

27 maja 2021 r.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Pepco Group N.V. i jej spółkom zależnym („Pepco”, „Grupa”) w zakresie prawa polskiego w związku z umową kredytów senioralnych (senior facilities agreement) na kwotę 740 mln EUR, zawartą z konsorcjum 11 wiodących międzynarodowych i polskich instytucji finansowych.

W celu refinansowania istniejącego zadłużenia Pepco Group, podmioty z Grupy zawarły nową umowę kredytów senioralnych (senior facilities agreement), na podstawie której zostały udostępnione im zabezpieczone kredyty terminowe w łącznej wysokości do 550 milionów EUR oraz zabezpieczony kredyt obrotowy w łącznej wysokości do 190 milionów EUR (lub jej ekwiwalentu w innych walutach).

Refinansowanie związane było z IPO Pepco Group na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (w związku z którym kancelaria Rymarz Zdort również doradzała Pepco Group w aspektach prawa polskiego), do którego bezpośrednio odnosiła się również zawierana dokumentacja finansowania.

Pepco Group posiada i zarządza ogólnoeuropejską, wieloformatową siecią sklepów wielobranżowych, pod markami PEPCO, Dealz oraz Poundland, obejmującą 3246 sklepów znajdujących się w 16 krajach (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.). W roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 r., przychody Pepco Group wzrosły do 3,5 mld EUR.

Marcin Iwaniszyn, partner współkierujący praktyką bankowości i finansów w kancelarii Rymarz Zdort, nadzorował zespół pracujący nad transakcją, w skład którego wszedł Sebastian Mikina, associate, który zajmował się bieżącym doradztwem związanym z finansowaniem, przy wsparciu Krystiana Kurgana, associate.

Zobacz więcej

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!