Transakcje i projekty

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. przy nabyciu certyfikatów inwestycyjnych funduszy nieruchomościowych od Banku Gospodarstwa Krajowego

10 grudnia 2021 r.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. w związku z nabyciem od Banku Gospodarstwa Krajowego certyfikatów inwestycyjnych dwóch funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości.

W ramach realizowanej transakcji Polski Fundusz Rozwoju S.A. nabył certyfikaty inwestycyjne Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FSMdR) oraz Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FSMnW) stając się właścicielem 100% certyfikatów inwestycyjnych obydwu funduszy.

Łączna cena certyfikatów inwestycyjnych ww. funduszy wyniosła 2 196 mln zł.

Transakcję przeprowadził dr Jakub Zagrajek partner, wspomagany przez dr Pawła Mazura, associate a zespół przeprowadzający badanie due dligence nadzorowała Monika Kierepa, partner.

Członkowie zespołu

Jakub Zagrajek

dr Jakub Zagrajek

Partner

dr Jakub Zagrajek
Paweł Mazur

dr Paweł Mazur

Senior Associate

dr Paweł Mazur

Zobacz więcej

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!