Transakcje i projekty

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała przy sprzedaży akcji Ten Square Games S.A.

15 stycznia 2021 r.

Kancelaria Rymarz Zdort świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz dwóch znacznych akcjonariuszy spółki Ten Square Games S.A. („Spółka”) i jej założycieli: Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala, przy ofercie sprzedaży akcji Spółki przeprowadzonej w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje Spółki.

W ramach transakcji Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal sprzedali akcje Spółki reprezentujące 9,78% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Spółce, o łącznej wartości 355 mln zł. Po rozliczeniu transakcji Maciej Popowicz posiada 1.615.000 akcji Spółki, które stanowią 22,2% akcji w kapitale zakładowym Spółki, a Arkadiusz Pernal posiada 807.600 akcji Spółki, które stanowią 11,1% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Ten Square Games S.A. jest polskim producentem i wydawcą gier udostępnianych w modelu F2P (free to play) przeznaczonych na urządzenia mobilne (smartfony, tablety) oraz przeglądarki. Spółka konkuruje na rynku globalnym, a jej gry są udostępniane w większości krajów na świecie. Obecnie jest jedną z najwyżej wycenianych spółek z branży gier na runku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W skład zespołu doradzającego przy transakcji weszli: Paweł Zdort, partner zarządzający kancelarii oraz Ewa Bober, partnerka w departamencie korporacyjnym specjalizująca się w transakcjach na rynkach kapitałowych.

Członkowie zespołu

Paweł Zdort

Paweł Zdort

Partner zarządzający

Paweł Zdort
Ewa Bober

Ewa Bober

Partner

Ewa Bober

Zobacz więcej

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!