Obszar prawa

Postępowania sądowe i arbitraż

Doradzamy w bezprecedensowych i najbardziej złożonych sporach gospodarczych i regulacyjnych oraz krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. W ostatnich 30 latach uczestniczyliśmy w prawie każdym ważnym sporze w Polsce. Wiele spraw, w których braliśmy udział, miało wpływ na zmianę regulacji prawnych.

Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo w sporach dotyczących w szczególności: transakcji fuzji i przejęć, robót budowlanych i złożonych umów handlowych. Posiadamy duże doświadczenie w doradztwie w zakresie obrony przed wrogim przejęciem i wspieramy klientów podczas wrogich zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE), Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, organami nadzoru budowlanego oraz organami podatkowymi, jak również w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi dotyczących kar nałożonych przez UOKiK, URE, KNF oraz inne organy.

Nasze doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych obejmuje wszystkie rodzaje sądów polubownych i procedur oraz różne instytucje arbitrażowe i regulaminy, w tym United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), International Chamber of Commerce (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA), Stockholm Chamber of Commerce (SCC), Finland Chamber of Commerce (FCC) i Vienna International Arbitral Centre (VIAC). Na bieżąco występujemy też w postępowaniach administrowanych przez krajowe instytucje arbitrażowe – Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan. Prowadziliśmy wiele postępowań arbitrażowych o wysokiej wartości przedmiotu sporu oraz doradzaliśmy w złożonych sporach pomiędzy inwestorami a Skarbem Państwa. Nasz zespół wyróżnia się bogatym doświadczeniem, doskonałą znajomością prawa arbitrażowego i procedur oraz znajomością wielu branż.

Wśród naszych klientów są największe polskie i międzynarodowe spółki z wielu sektorów gospodarki, w tym petrochemicznego, usług finansowych, nieruchomości, telekomunikacyjnego i mediów, private equity, energetycznego, farmaceutycznego, transportowego i FMCG.

Kontakt

Damian Gudel

Damian Gudel

Partner

Damian Gudel
Krzysztof Sajchta

Krzysztof Sajchta

Partner

Krzysztof Sajchta
Łukasz Żak

Łukasz Żak

Partner

Łukasz Żak

Zobacz członków poszczególnych praktyk oraz zespołów kancelarii >

Powiązane artykuły

Rymarz Zdort Maruta rekomendowana w 12 dziedzinach prawa

30 marca 2023

Miło nam ogłosić, że drugi rok z rzędu znaleźliśmy się w zestawieniu „Najlepsze Kancelarie 2023” magazynu Forbes Polska. To druga edycja tego zestawienia, które powstało na podstawie rekomenda...

Rymarz Zdort Maruta rekomendowana w 12 dziedzinach prawa

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił w całości jako bezzasadną skargę Gazprom o uchylenie korzystnego dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wyroku Trybunału Arbitrażowego z dnia 30 marca 2020 r.

11 marca 2022

Miło nam poinformować, że Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił w całości jako bezzasadną skargę PAO Gazprom i OOO Gazprom Export o uchylenie korzystnego dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic...

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił w całości jako bezzasadną skargę Gazprom o uchylenie korzystnego dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wyroku Trybunału Arbitrażowego z dnia 30 marca 2020 r.
Więcej powiązanych wiadomości
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!